2020-02-10 08:44Pressmeddelande

Pressinbjudan: Studentlounge för fördjupade möten på Hotspot 2020

null

För att öka möjligheten till matchningssamtal mellan studenter och arbetsgivare finns i år en nyskapad lounge. Hela 130 utställare kommer till Hotspot för att skapa relationer med universitetets studenter inför nutida eller framtida rekryteringar. Det är fler än någonsin.

- Utställare och studenter har uttryckt önskemål om att redan under mässdagen kunna slå sig ner och prata vidare efter att de mötts i montrarna, därför har vi skapat studentloungen, säger Cindy Bråtenfeldt, projektledare, Karlstads universitet. Vår strävan är att hela tiden utveckla möjligheten till matchning.

Hotspot är en viktig jobbmässa för många branscher. Den är hela universitetets angelägenhet då studenter från alla program och utbildningar har möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

- Behovet av att hitta rätt kompetens är enormt för alla typer av arbetsgivare. Det ser jag som den främsta orsaken till att så många vill vara med på Hotspot och lära känna våra studenter, säger rektor Johan Sterte.

Hotspotmässan 2020 äger rum 12 februari klockan 09.30-15.00 på Karlstads universitet.

Hotspot- mer om jobbmässan

Kontakt:
Cindy Bråtenfeldt
Projektledare, Hotspot
073 – 089 64 32
cindy.bratenfeldt@kau.se

För media finns reserverade parkeringsplatser bakom universitetsbiblioteket. Ni får utskrivet parkeringstillstånd vid infarten till parkeringen.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.