2016-11-01 08:15Pressmeddelande

Pressinbjudan: Studenter och företag skapar innovativa lösningar tillsammans

Hälften av alla produktlanseringar på marknaden floppar. En av de stora utmaningarna för varumärkesägare är att skaffa kunskap om vad användare och konsumenter faktiskt gillar och behöver. Forskning visar att tidig involvering av användare och konsumenter leder till bättre och mer innovativa lösningar. Inom kursen User innovation jobbar studenter ihop med näringsliv och offentliga aktörer för att hitta smarta lösningar på verkliga problem. Nytta för båda, när studenter får erfarenhet från verkliga case och aktörer får hjälp med lösningar på utmaningar i verksamheten.

Välkomna till presentationer av de fall som årets omgång av studenter på User innovation jobbat med.

Torsdag 3 november i Sal 12a131/132, Karlstads universitet

Några hålltider:
09.00 - Experio Lab
09.30 - Innovation Park
10.00 - Kaffepaus
10.15 - Ovana resenärer (Karlstadsbuss)1045 - Biljettsystem (Karlstadsbuss)

Experio Lab
Projektet utgår från ett EU finansierat projekt som heter Open4Citizens som bedrivs på flera platser inom EU. I projektet har studenterna fokuserat på problematiken kring de kommunikationsgap som finns mellan projektägarna de involverade aktörerna (till exempel vårdcentral, folktandvård med mera) samt mot de boende på Kronoparken som projektet initial riktar sig mot. Mer information finns här: http://experiolab.se/project/open4citizens/

Innovation Park
Projektet utgår ifrån frågeställningen om hur flera studenter skulle kunna lockas att på ett eller annat sätt komma i kontakt med entreprenörskap inom ramen för det som kan erbjudas via Innovation Park. Studenterna lyfter i sin presentation fram ett antal olika lösningar som Innovation Park men även Karlstads universitet skulle kunna göra för att förbättra möjligheten för studenter att komma i kontakt med entreprenörskap via Innovation Park.

Karlstadsbuss (ovan resenär)
Projektet fokuserar på det informationsgap som finns för de resenärer som sällan eller endast tillfälligt använder Karlstadsbuss tjänster. Ett intressant resultat är problematiken med att Karlstadsbuss till mångt och mycket är beroende av personer som inte är knuta till bolaget, men som agerar mellanhand för deras informationsspridande.

Karlstadsbuss (biljettsystem)
Projektet fokusera på att lyfta fram lösningar som syftar till att förenkla biljettsystemet utifrån ett kundperspektiv. Intressant är att gruppen presenterar både lösningar är direkt grundat i vad resenärerna efterfrågar men även lösningar som skapats utifrån observationer av hur resenärer agerar.

Kursen User innovation är ett samarbete mellan Handelshögskolan och ämnet maskinteknik vid Karlstads universitet. Kursen ingår i huvudområdena: Företagsekonomi, Industriell ekonomi samt Maskinteknik och ingår i Civilingenjörsprogrammet, industriell ekonomi.

För mer information kontakta: Johan Netz, lärare och doktorand i företagsekonomi vid Centrum för tjänsteforskning, johan.netz@kau.se , tel: 054-700 2541 eller Monica Jakobsson, lärare i maskin- och materialteknik samt proprefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik, monica.jakobsson@kau.se, tel 054-700 16 54 eller 070- 690 58 80.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.