2019-04-25 16:06Pressmeddelande

Pressinbjudan: Stopp för sexuella trakasserier i studentvärlden

null

Måndagen den 29 april lanseras en kampanj för att stoppa sexuella trakasserier inom studentvärlden genom att få fler studenter att agera i situationer som går över styr. Bakom kampanjen står Karlstad Studentkår, Karlstads universitet och Länsstyrelsen Värmland.

- Vi studenter kan bidra till att förhindra sexuella trakasserier genom att våga se och agera. Det kan handla om att följa någon hem, föreslå en annan lek eller att säga ”stopp – så säger man inte”, säger Rebecca Hultman, vice ordförande i Karlstad Studentkår med studiesocialt ansvar.

Datum och tid: Måndagen den 29 april klockan 10.00
Plats: Studieverkstaden, universitetsbiblioteket (en trappa upp)

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.