2017-09-01 08:40Pressmeddelande

Pressinbjudan: Samarbete mellan Karlstads universitet och skolor i Karlstad i internationell forskningsbok

null

Alireza Moula, forskare i socialt arbete vid Karlstads universitet, har under flera års tid samarbetat med skolor och fritidsgårdar i Karlstads kommun för att bygga kunskap och metoder som stärker ungdomars sociala kompetens. Elever från Nyeds skola, Norsstrandsskolan, Rudsskolan och ungdomar från Parkleken Kronoparken är några av deltagarna i projekten. Syftet var att utveckla ungdomars sociala kompetens och förmåga att göra genomtänkta val. Kärnan är att eleverna lär sig en modell för tänkande, resonerande och problemlösning. Idén var även att skapa en arbetsmodell baserad på samarbete mellan forskning och skolundervisning.

Forskningen har blivit uppmärksammad både regionalt och nationellt. Nu har forskningen och samarbetet med karlstadskolorna även fått internationell spridning genom boken ”Brain, School and Society: the neuropsychosocial preparation theory” av Alireza Moula. I boken medverkar även SO-läraren Anders Josefsson från Rudsskolan, som länge aktivt deltagit i forskningsprojekten.

Träffa Alireza Moula och Anders Josefsson, som berättar om vikten av samarbete mellan universitet och skolor och om resultaten från forskningsstudien.

Tid: Tisdagen den 5 september kl. 9:30

Plats: Rudsskolan i Karlstad

Kontaktperson: Alireza Moula, docent och forskare i socialt arbete, tel: 054-700 22 55 eller 070-846 65 93 alireza.moula@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.