2015-09-29 08:28Pressmeddelande

Pressinbjudan – Så läser studenterna i framtiden

Att studera vid ett universitet idag skiljer sig mycket från hur det var förr. Att läsa via webben har blivit en del av många studenters vardag och de kan nu i stor utsträckning sköta studierna var som helst där de har tillgång till nätet.

Den 1 oktober hålls en konferens med fokus på studentcentrerad undervisning vid Karlstads universitet. Konferensen tar bland annat upp webbens möjligheter för interaktivitet och hur universitetslärare kan utveckla sin undervisning och examinationer. Se bifogat program för mer info om föreläsningarna.

- Studentcentrerad undervisning är något som vi arbetar allt mer med här på Karlstads universitet eftersom det ingår i det europeiska kvalitetsarbete som vi integrerar i verksamheten, säger Ingrid Mossberg Schüllerqvist, enhetschef för kompetensutvecklingsenheten vid Karlstads universitet.

Konferensen arrangeras av Västsvenska kontaktnätverket för flexibelt lärande, VKF, i samverkan med Karlstads universitet. I VKF ingår sju lärosäten från Västra Götalands län, Hallands län och Värmlands län.

Medierna är välkomna att närvara under hela/delar av dagen.

Datum: Torsdag den 1 oktober
Tid: 09.45-14.20
Plats: Sjöströmsalen, Sal 1B 309, Karlstads universitet

För mer information och anmälan kontakta Ingrid Mossberg Schüllerqvist, telefon 070 685 21 72 eller Lena Johansson, telefon 054-700 2326.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.