2021-11-17 10:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Rykande färsk rapport om digitala krisövningsverktyg

mörka moln på himlen

Att öva är nyckeln till en stärkt förmåga att agera effektivt i en kris. CriseIT-projekten på Karlstads universitet har haft som mål att skapa möjligheter för kommuner och andra aktörer med krisövningsbehov att öva enklare och oftare.

Utvecklingen av digitala verktyg som ger stöd för planläggning, genomförande, utvärdering och erfarenhetsåterföring av krisövningar var målet i projektet CriseIT. Exempelvis kan en programvara möjliggöra att en webbtjänst samarbetar mellan olika organisationer och att man kan återanvända olika övningar. Det är viktigt att övningar ska gå att genomföra via dator, läsplatta eller mobiltelefon.

- I många organisationer finns det en önskan och en medvetenhet om behoven av att öva mer än vad som görs i nuläget, säger Erik Persson, projektledare för CriseIT. Digitala verktyg är ett sätt att göra det möjligt att öva oftare med lägre resursåtgång och kortare tid för planering och genomförande.

Diskussion om gränsöverskridande förutsättningar

Under torsdagen bjuder CriseIT in forskare och praktiker inom krisfrågor från båda sidor av gränsen mellan Norge och Sverige till att diskutera viktiga och relevanta frågor om gränsöverskridande förutsättningar för krisövning och metoder. Syftet är att kunna öva enklare, oftare och mer resurseffektivt med hjälp av digitala verktyg. Det är slutspurten på det 6-år långa projektsamarbetet CriseIT vid Karlstads universitet.

En del av resultatet är rapporten ”Digitalisering av krisövning” som på ett lättillgängligt sätt redogör för och diskuterar utmaningar och möjligheter med digitala övningar. Rapporten beskriver metodiska arbetssätt för design, genomförande och utvärdering av digitala krisövningar samt några perspektiv på implementering av digital övningsmetodik i organisationer. 

- Med rapporten sammanfattar vi våra erfarenheter från CriseIT-projekten och ger exempel på hur digitala krisövningar kan användas, säger Monika Magnusson, delprojektledare.

Målgrupp för rapporten är de som arbetar med krisberedskap i offentlig eller privat verksamhet och som önskar lära sig mer om möjligheten att digitalisera sin övningsprocess.

- Coronapandemin har ju verkligen visat på vikten av att kunna öva, även under pågående kris och när det inte går att samlas fysiskt, säger Erik Persson. Vi är jätteglada att nu kunna träffas över gränsen igen för första gången på nästan två år.

Var: Ritz, Arvika

När: 18 november, kl.11.45

Hur: Bandklippning och släpp av rapporten ”Digitalisering av krisövning”

 

Kontakt

Emelie Hindersson, projektkoordinator CriseIT och centrumkoordinator för Centrum för forskning om samhällsrisker.

Tlf: 070-432 23 61

Monika Magnusson, delprojektledare för rapporten och docent i informatik.

Tlf:  070-253 2104

 

 

 

 

 Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer