2019-12-02 10:29Pressmeddelande

Pressinbjudan: Religionsvetenskapens dag 4 december

null

Hur ser religiös utövning, tro och praktik ut idag i Sverige? Hur skiljer sig olika religiösa grupper åt i fråga om genus, ålder, utbildning och inkomst? Hur kan vi förstå vanekristna svenskar och deras relation till kristendom? Det är några av frågorna som behandlas under religionsvetenskapens dag 4 december.

Årets Religionsvetenskapens dag fördjupar bilden av Sveriges religiösa landskap och hur landskapet har förändrats genom global migration – men även hur sekulära och ateistiska strömningar bidrar till förändringarna.

Medverkande är bland annat David Thurfjell, professor i religionshistoria vid Södertörns högskola, Erika Willander, religionssociolog vid Uppsala universitet och Katarina Plank, docent i religionsvetenskap vid Karlstads universitet.


Mer info:
https://www.kau.se/kalenderhandelser/religionsvetenskapens-dag

Kontakt:
Katarina Plank
katarina.plank@kau.se 
054-700 17 93

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.