2022-06-20 06:50Pressmeddelande

Pressinbjudan: Rektorer och chefer från Karlstads kommun lär sig om klimatförändringar och klimatoro

Klimatriskvandring i Karlstadklimatriskvandring

Den 21 juni samlas rektorer och chefer från Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning för en utbildningsdag kring klimatförändringar och klimatoro tillsammans med Karlstads universitet. Under dagen får deltagarna bland annat lyssna till en föreläsning av Klimatpsykologerna, göra en klimatriskvandring och besöka universitetets RiskLab.

 Klimatoro är ett begrepp som ofta hörs och som fungerar som samlingsnamn för negativa känslomässiga reaktioner som klimatkrisen väcker. Klimatoro är vanligt bland unga och att göra dem till en aktiv del av klimatkrisens lösning genom utbildning handlar inte bara om att skapa kunskaper, förmågor och attityder utan också om att hantera klimatoro. Oro kan vara konstruktivt och få människor att agera. Men för en del blir oron överväldigande och förlamande.

- Människor kan behöva hjälp med att se vad klimatfrågan innebär för just dem och vilka insatser de kan göra, säger Emelie Hindersson, koordinator för Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, vid Karlstads universitet.

Satsning på miljö- och klimatarbete i kommunens förskolor och skolor

För Karlstads kommun är utbildningsdagen en del i ett stort arbete kring miljö och klimat i kommunens förskolor och grundskolor. Under våren har förskolorna arbetat med biologisk mångfald genom att sätta upp insektshotell och så pollinerarvänliga blommor. Till hösten görs en stor satsning på elevinflytande i klimatfrågan genom elevborgarråd i alla mellanstadie- och högstadieskolor och på lågstadiet kommer en utmaning där eleverna på uppdrag av kommunen ska ta fram ett ”miljöhjälparyrke”.

- Vi behöver bli bättre på att möta barns och elevers klimatoro i förskolan och skolan. Det är jätteviktiga frågor för oss och vi behöver kunskap för att kunna göra mer. Vi behöver också bli bättre på att visa på bra initiativ som vi redan gör, säger Maria Kjällström, skoldirektör barn- och ungdomsförvaltningen på Karlstads kommun.

Program

Dagens program tar upp klimatförändringar och klimatanpassningsåtgärder. Deltagarna får prova på praktiska metoder och övningar och lyssna till en inspirationsföreläsning. Personal från CSR och studenter från programmet i Miljö- och säkerhet guidar under dagen. Deltagarna får också möjlighet att reflektera, enskilt och tillsammans, över hur just deras verksamheter kan arbeta med dessa frågor.  

09.15- 11.40
Klimatriskvandring, samling Karolinen, lokal Albatrossen
Vandring från Karolinen till Inre hamn/Stadsträdgården. Vandringen innehåller det senaste om klimatforskning och deltagarna får gå till stationer som speglar olika teman inom ramen för klimatförändringar, samhällsplanering, lokalt riskperspektiv med mera.

13:15 – 15:30 (parallella spår)
Föreläsning av Kata Nylén, Klimatpsykologerna, Karlstads universitet
”Klimatpsykologi i skolan - om hur vi kan skapa hållbara lärmiljöer och stor förändring”.

RiskLab: Floodville och Riskköping, Karlstads universitet

Kontaktpersoner

Emelie Hindersson, koordinator på Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR.
E-post: emelie.hindersson@kau.se
Telefon: 070-432 23 61

Läs mer på www.kau.se/csr

Klara Perhamre, projektledare barn- och ungdomsförvaltningen Karlstads kommun
E-post: klara.perhamre@karlstad.se
Telefon: 070 - 001 82 04

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer