2019-05-03 10:24Pressmeddelande

​Pressinbjudan: Platsinnovation för attraktiva besöksmål och samhällen

null

Vad krävs för att människor väljer att besöka eller bosätta sig på en plats? Den 7 maj kommer en rad aktörer inom besöksnäring och samhälle till Innovation Park för ett inspirerande seminarium om platsinnovation.

På senare tid har besöksnäringen förändrats som en effekt av digitalisering i samhället. Aktörerna är online, och det förändrar förutsättningarna för nära nog all marknadsföring, planering, bokning och upplevelser på plats.

För att människor ska vilja besöka, verka i och leva på en plats behövs nytänkande helhetsutveckling som tar avstamp i platsens identitet. Projektet Platsbaserade Digitala Upplevelser, PDU, vid Karlstads universitet arbetar tillsammans med företag och samhälle för att stötta nya idéer som bidrar till utvecklings- och innovationsprocesser.

Den 7 maj har PDU och Innovation Park bjudit in experter från Piteå Science Park för att berätta om inspirerande exempel från besöksmål och samhällen, både i Sverige och internationellt.

Du möter forskare, näringslivschefer, turismchefer, representanter för Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland, kommunen samt Fastighetsägarna. Medverkande från Piteå Science Park är Helena Karlberg, vd, samt Johanna Balogh, innovationsledare.

Kontakt

Lotta Braunerhielm, projektledare PDU, 054-700 21 98, eller lotta.braunerhielm@kau.se.

Mer information om projektet PDU

Mer information om projektet Platsinnovativa Stadskärnor vid LTU

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.