2018-08-30 09:22Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny studie om oro som skapar lidande och försvårar vardagen

Forskare vid Karlstads universitet genomför med start under hösten en studie kring oro och ältande tillsammans med Landstinget i Värmland. Studien vill undersöka om kognitiv beteendeterapi (KBT) i grupp med fokus på oro och ältande kan hjälpa personer som oroar sig mycket och samtidigt upplever ångest, nedstämdhet och/eller sömnbesvär.

Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal du är. Det kan handla om att inte kunna släppa taget om saker som hänt, att oroa sig för sina barn, sitt jobb, sina studier, miljön eller kanske resultatet av årets val. Men ibland kan ältandet och oron bli så stor att den leder till lidande och försvårar i vardagen.

Den aktuella behandlingen har tidigare prövats med goda resultat på ångest och depression, men aldrig för sömnsvårigheter.

För studien söker forskarna personer över 18 år som inte går i annan samtidig psykologisk behandling.

Karlstads universitet och Landstinget i Värmland bjuder in till en pressträff för att berätta mer om studien. På plats finns Maria Tillfors, professor i psykologi och huvudansvarig forskare för studien, Daniel Wallsten Leg. psykolog/doktorand och Oskar Eriksson, Leg. psykolog vid Kronoparkens vårdcentral. Forskningshuvudman är Karlstads universitet.

För frågor kontakta:

Huvudansvarig forskare: Maria Tillfors, professor i psykologi, maria.tillfors@kau.se, 054-700 21 89.

Oskar Eriksson, Leg. psykolog vid Kronoparkens vårdcentral: oskar.e.eriksson@liv.se, 054-61 69 61

Kontaktpersoner har dagliga patienter och ringer upp, om de inte kan svara, efter önskemål på deras telefonsvarare..

Datum: 3 september, 2018

Tid: 11.00

Plats: Kronoparkens vårdcentral

För mer information besök www.kau.se/rfkbt

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.