2016-12-02 12:33Pressmeddelande

Pressinbjudan: Ny campusplan för Karlstads universitet

null

Karlstads universitet och Akademiska Hus bjuder in media till en presentation av den nya campusplanen för Karlstads universitet. Campusplanen sammanfattar visionen för universitetsområdets framtida utveckling fram till år 2030.

När:
Tisdagen den 6 december klockan 15.00
Var: 1B 450, Karlstads universitet

Huvuddragen i campusplanen handlar om att få till goda miljöer för forskning och utbildning samt mer liv och rörelse på området genom studentliv och campusnära bostäder. Campusplanen syftar också till att skapa mer plats för näringslivet för att få närmare kontakt med akademin. På så sätt ska planen ge förutsättningar för en starkare innovationsmiljö på och kring campus. Den fysiska miljön ska utvecklas genom stärkta stråk och ett brett utbud av attraktiva mötesplatser.

Vid pressträffen deltar Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim, Akademiska Hus regiondirektör Birgitta van Dahlen, kommunalråd Niklas Wikström (L) samt projektledaren Andreas Eklöf, Inobi AB.


För mer information kontakta:
Sophia Hedmark-Stefansson, kommunikatör vid Karlstads universitet
Tel: 054-700 15 93
E-post: Sophia.Hedmark@kau.se

Henrik Mortensen, kommunikationsansvarig vid Akademiska Hus region Väst
Tel: 031-63 25 18
E-post: Henrik.Mortensen@akademiskahus.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.