2016-10-07 10:32Pressmeddelande

Pressinbjudan – ​musikaliskt firande av ny historisk utställning

null

Sedan drygt ett år har mycket arbete lagts på att ta fram material och forma en utställning kring Musikhögskolan Ingesunds långa historia – från Valdemar Dahlgrens initiativ och skapandet av utbildningarna, via Lars ”pappa Lars” Zetterquist till nutid.

Utställningen består av glasmonter, byst, tidslinje och en historisk broschyr med text av Sven Smedberg. Ett flertal medarbetare på musikhögskolan har varit med och bidragit.

Invigningen ramas in med passande historisk musik framförd av lärare och studenter – se program.

Tid
Tisdag 11 oktober, kl 11.00 (Förmingel från kl 10.30)

Plats
Stora konsertsalen

För mer information, kontakta Johan Birgersson på 070-513 12 06.

Program

Välkommen – Johan Birgersson

Ur “g-mollkvintetten”, adagio & allegro – W A Mozart
Stråkkvintett

Tal – Prefekt Carina Hauge-Rouass

Presentation – Sven Smedberg (varvas med musik)

Alma Eriksson & Mats Berglund, fiol

Vafför ja sjonger vet inte ja - V. Dahlgren, arr. Smedberg.
Göran Nilsson & stråkkvartett

Andante Festivo – J. Sibelius
Ingesunds Stråkorkester, Magnus Ericsson - dirigent

Musiker

Magnus Ericsson – violin

Fredrik Hedberg – violin

Ane Gustavsson – viola

Maja Björklin - viola

Lars-Inge Bjärlestam – cello

Alma Eriksson - fiol

Mats Berglund – fiol

Göran Nilsson – sång

Ingesunds Stråkorkester

Magnus Ericsson - dirigent

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.