2018-12-10 08:30Pressmeddelande

Pressinbjudan: Matematiker löser problem åt industrin

Den 12 december arrangeras MIMM®-dagen (Matte möter industri-dagen) vid Karlstads universitet då Rolls-Royce, Sogeti och Uddeholm presenterar varsitt hittills olöst problem. På plats för att lösa utmaningarna finns matematikintresserade gymnasielever, universitetsstudenter, doktorander, seniora forskare och representanter från företagen.

– Vi vill visa hur matematiker kan nyttja sina kunskaper i arbetslivet och ge duktiga matematikintresserade personer en möjlighet att få tänka och utmanas tillsammans, säger Elisabet Mellroth, arrangör och doktorand i matematik vid Karlstads universitet

– Dagen syftar till att lyfta Värmland som bas för attraktiva arbetsgivare som genom avancerad och modern teknik använder matematik som ett viktigt verktyg, berättar Adrian Muntean, även han arrangör och professor i matematik vid Karlstads universitet.

Deltar gör tretton gymnasieelever från Värmland och Stockholm, sju universitetsstudenter, åtta forskare, två gymnasielärare och fem företagsrepresentanter.

När: Media hälsas välkomna 11.00-11.30 och 14.00-14.30.
Var:
Minerva, högst upp i hus 12.
För mer information kontakta:
Elisabet Mellroth, elisabet.mellroth@kau.se eller 070-001 03 15
Läs mer här: www.kau.se/MIMM-day

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.