2019-05-13 08:46Pressmeddelande

Pressinbjudan: Likvärdiga möjligheter till högre utbildning

null

Den 14-16 maj arrangeras Includekonferensen vid Karlstads universitet med temat inkluderande pedagogik och digitalisering. Konferensen samlar Sveriges universitet och högskolor för att diskutera breddad rekrytering, hur alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning.

Den inledande föreläsningen hålls av Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet, UKÄ, som pratar om vägar till breddat deltagande.

- I sitt föredrag berör han några av de utmaningar arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande står inför, hur situationen ser ut just nu och vad som kan vara nödvändiga insatser för att svara upp mot kraven på ett breddat deltagande, säger Annelie Berglind, projektledare för konferensen.

Digitalisering och människan
I programmet finns även Anna Ståhlbröst, professor i informationssystem vid Luleå tekniska universitet. Vad innebär egentligen digitaliseringen för oss människor, hur tar vi oss an den, vilka effekter får den på oss, vilka är inkluderade och vad kan vi göra för att hantera den? Det är några av frågorna Anna Ståhlbröst ställer sig.

Nationellt nätverk
Include är ett nationellt nätverk av lärosäten i Sverige som arbetar för breddad rekrytering och breddat deltagande. Det innebär att alla individer oavsett bakgrund ska ges likvärdiga möjligheter till tillträde och genomförande av högre utbildning. Med ungefär arton månaders mellanrum arrangeras en konferens vid något av medlemslärosätena, denna gång med Karlstads universitet som värd. 

Hela programmet för konferensen

Kontakt
Annelie Berglind, projektledare, Karlstads universitet, telefon 072-452 12 40, mejl annelie.berglind@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.