2016-11-09 10:30Pressmeddelande

Pressinbjudan: Lean Factory invigs

null

Karlstads universitet har byggt en flexibel simulator för att träna lean-tänkande i fabriksliknande miljö. Simulatorn, Lean Factory, invigs den 11 november i Pedagogiska verkstaden, hus 21, på Karlstads universitet. Under invigningen kommer studenter demonstrera simulatorn under ledning av personal från ämnet.

Lean Factory utgår från utvecklingsstrategierna i Lean production där deltagarna involveras i fokusering på kvalitet och reduktion av onödigt arbete. Förmågan att se helhet och flödesaktivitet tränas och man lär sig att värdeflödet förbättras genom ett systematiskt förbättringsarbete och att mer värde skapas med mindre arbetsinsats. På Karlstads universitet kommer både studenter och arbetsgrupper från näringsliv och offentlig verksamhet utbildas i lean-tänkande. 

Simulatorn är framtagen och drivs av ämnet maskin- och materialteknik som nu erbjuder arbetsgivare att boka in sig och sina anställda för att genomföra workshops i Lean Factory. Ett leanspel genomförs i fyra omgångar med mellanliggande förbättringsmöten och tar fyra timmar. Workshopen kan också kombineras med föreläsningar om grundläggande principer, styrtavlor, chefens roll och strukturerat förbättringsarbete.

- Vi har redan flera organisationer som är intresserade av att boka in sig i Lean Factory. På fredag kommer ett 40-tal externa gäster, vilket är väldigt roligt. Det unika är att Karlstads universitet nu har en flexibel och fullskalig simulator. Vi hoppas och tror att simulatorn kommer bli ett intressant inslag i utbildningar både för våra studenter och i uppdragsutbildningar för yrkesverksamma i regionen, säger Lasse Jacobsson, adjunkt i maskinteknik.

Inbjudna är representanter för näringsliv och offentlig verksamhet, press, studenter och anställda vid Karlstads universitet.

Program: fredag 11 november, Pedagogisk verkstad, hus 21, Karlstads universitet

09.00-10.15 Invigning och demonstration av leanspelet (foto- och intervjutillfälle)

10.15-12.00 Summering av spelet information om workshopserbjudandet, seminarie om leanspel och auditiv tillverkning, avslutning

Mer information:

Lasse Jacobsson, adjunkt i maskinteknik och en av grundarna av Lean Factory, 0706-09 52 12 eller lasse.jacobsson@kau.se

Olle Sonesson, uppdragskoordinator, 0731-51 04 50, olle.sonesson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda. Karlstads universitets uppdrags AB är universitetets helägda dotterbolag som sköter affärerna runt all uppdragsutbildning på universitetet.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.