2016-10-12 09:23Pressmeddelande

Pressinbjudan: Karlstads universitet och Region Värmland inbjuder till en temadag om kreativitet och lärande

Kan en kreativ undervisning förbättra barn och ungas lärande? Det menar Anne Bamford, professor i pedagogik, som ägnat de senaste åren åt att spåra effekterna av kreativ, kulturellt och konstnärligt baserad undervisning. Nu kommer professor Bamford till Karlstad där hennes föreläsning är en del av en temadag för lärare och studenter.

Den 14 oktober arrangerar Region Värmland och Karlstads universitet tillsammans en temadag för lärare och lärarstudenter. Temat är ”Kreativt lärande i förskola och skola”.

Dagen inleds med att Ann Bamford, professor i pedagogik och anställd vid University of Arts, håller en föreläsning. Resten av dagen innehåller workshops och seminarier med exempel på hur kulturella uttryck, som dans, teater och skrivande kan integreras i pedagogisk verksamhet.

Media är välkomna att närvara under dagen, och Ann Bamford kommer finnas tillgänglig för att svara på frågor.

När? Fredag den 14 oktober klockan 8.30-15.30

Var? Aula Magna, Karlstads universitet

Vill du veta mer?
Annelie Bodén, programledare för Grundlärarprogrammet, Karlstads universitet, tfn 0702880560 Urban Norlander, Kultur i skolan, Region Värmland på tfn 0702037171

Fullständigt program:
http://www.regionvarmland.se/kultur/kultur-i-skolan/temadag-om-kreativitet-och-larande-i-forskola-och-skola/


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.