2018-11-27 14:10Pressmeddelande

Pressinbjudan: Jubileum! Lärarutbildningen 175 år

null

I Karlstad startade den första lärarutbildningen redan år 1843 när folkskoleseminariet etablerades. I år vill vi därför uppmärksamma att lärarutbildningen firar 175 år. Varmt välkommen till ett kostnadsfritt jubileumsseminarium den 30 november, som tar upp lärarutbildningens dåtid, nutid och framtid.

- Vi vill uppmärksamma lärarutbildningen och den långa tradition vi har av att utbilda lärare här i Karlstad, berättar Nina Thelander, prodekan vid Lärarutbildningen på Karlstads universitet. Förutom spännande och intressanta föreläsningar blir den här dagen också en mötesplats för utbyte av erfarenheter, samtidigt som vi får möjlighet att prata om vilka utmaningar vi står inför på regional, nationell och global nivå.

Dåtid, nutid och framtid
Under dagen träffar vi bland annat Johannes Westberg, utbildningshistoriker och professor i pedagogik vid Örebro universitet, som tar med oss på en utbildningshistorisk vandring genom lärarutbildningens tidiga historia. Ingrid Carlgren, professor emerita vid Stockholms universitet, problematiserar i sin föreläsning lärarprofessionen och kampen om lärarutbildningen. Vi får också ta del av äldre lärarutbildares erfarenheter av utbildningen. Dagen avslutas med lärarutbildningens utmaningar i ett regionalt, nationellt och globalt perspektiv.

Datum och tid: 30 november, klockan 09.15-15:00
Lokal:
Frödingsalen 1B 364, Karlstads universitet
Program:
kau.se/lararutbildningen175ar

Mer information och frågor:
Nina Thelander, prodekan vid Lärarutbildningen, 070 544 63 89, nina.thelander@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.