2019-02-11 09:42Pressmeddelande

Pressinbjudan: Jobbmässan Hotspot 2019 större än någonsin

Över 120 monterplatser har skapats för att studenter ska få träffa så många arbetsgivare som möjligt på Karlstads universitets jobbmässa den 13 februari. För att matchningen mellan studenter och arbetsgivare ska bli ännu bättre har utställarna i år angett vilka globala hållbarhetsmål de fokuserar på.
- Många studenter, som framtida arbetstagare, vill få en tydlig bild av utställarnas arbete med hållbarhet. Vi har uppmanat utställarna att presentera vilka av FN:s 17 globala hållbarhetsmål de fokuserar på, för att utveckla matchningen, vilket är syftet med Hotspot, säger Cindy Bråtenfeldt, projektledare, Karlstads universitet.

Hotspot är viktig
Hotspot är en viktig jobbmässa för många branscher. Den är hela universitetets angelägenhet då studenter från alla program och utbildningar har möjlighet att knyta kontakter med arbetslivet och potentiella arbetsgivare.

Behov av kompetens
- Behovet av att hitta rätt kompetens är enormt för alla typer av arbetsgivare, både inom näringslivet och inom offentlig sektor. Det ser jag som den främsta orsaken till att så många vill vara med på Hotspot och träffa våra studenter, säger rektor Johan Sterte.

Hotspotmässan 2019 äger rum 13 februari klockan 09.30-15.00 på Karlstads universitet.

Välkommen!

Presskontakt:
Cindy Bråtenfeldt, projektledare, Hotspot
054-700 26 20 
073-089 64 32
cindy.bratenfeldt@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.