2021-11-09 07:20Pressmeddelande

Pressinbjudan: Invigning av Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor vid Karlstads universitet

För att ge barn och unga en bra start i livet behövs mer forskningsbaserad kunskap. Den 12 november inviger Karlstads universitet Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU.

Välkommen till invigningen av CBU

Datum: Fredag 12 november
Tid: kl. 13.00 – 16.00
Plats: Aula Magna, Karlstads universitet, eller på distans på länk 
https://vimeo.com/event/1467666/e6468f40a7

Under eftermiddagen presenteras verksamheten, medverkande forskare och aktuell forskning.

Centrum för forskning om barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, är en flervetenskaplig forskningsmiljö, med kompetenser från bland annat psykologi, socialt arbete, folkhälsovetenskap, omvårdnad och pedagogiskt arbete. Forskningen avser barn och unga från födseln till 20-årsåldern. Forskningen rör olika faktorer kring barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, risk- och skyddsfaktorer. Forskarna är inriktade på tillämpning i praktiken och forskningen sker ofta i samverkan med till exempel skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Forskarna arbetar även med utvärdering av interventioner för barn, unga och deras familjer som är i behov av stöd samt lyfter vikten av barns och ungas delaktighet och rättigheter i forskning och insatser.

För mer information kontakta:
Centrumföreståndare Gisela Priebe, Gisela.priebe@kau.se eller biträdande föreståndare Carolina Jernbro, carolina.jernbro@kau.se, mobiltelefon: 070-330 42 89.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles