2016-11-18 08:15Pressmeddelande

Pressinbjudan: Inspiration och nätverkande om funktionsnedsättning

null

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet, sätter fokus på LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Måndag den 21 november arrangeras en inspirationsdag på hotell Gustaf Fröding, med fokus på verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Och på programmet står både allvar och humor.

Under inspirationsdagen om LSS presenteras goda exempel från olika verksamheter runtom i Värmland. I parallella seminarier presenteras bland annat Delaktighetsmodellen i Kristinehamns kommun, daglig verksamhet på Karolinen i Karlstad och Berghaga backstuga, där boende, miljö och arbetssätt anpassats för personer med komplexa funktionsvariationer.

Gemensamma föreläsningar står också på programmet: Folkhögskolan Ingesund presenterar delar av sitt arbete inom utbildningen Konstnärligt skapande. Joanna Halvarsson berättar om sin diagnos Aspergers syndrom med rubriken "Jag är inte dum i huvudet! Jag har Aspergers syndrom" och Erik Löwenthal tar humorn till hjälp i "I Faderns, sonens och Försäkringskassans namn".

- Genom såväl allvar som kultur och humor hoppas vi att deltagarna ska få inspiration och nya idéer till LSS-verksamheterna och stödet till personer med funktionsnedsättning i Värmland. Nätverkande och att träffa kollegor är också en viktig del, säger Jennie Halldin vid FoU Välfärd Värmland.

Inspirationskonferensen äger rum måndag den 21 november kl. 8.00-16.15 på Gustaf Fröding Hotell och Konferens i Karlstad. Medierna hälsas välkomna.

För mer information kontakta: Jennie Halldin, FoU Välfärd Värmland, e-post: Jennie.halldin@kau.se eller mobil: 070-9169068

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.

FoU Välfärd Värmland är en centrumbildning för forskning och utveckling vid Karlstads universitet. Uppdraget är att bidra till en kunskapsbaserad utveckling av socialtjänsten och andra välfärdsverksamheter i Värmland. FoU Välfärd Värmland har tre huvudmän: Värmlands 16 kommuner, Karlstads universitet och Landstinget i Värmland.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.