2021-11-15 07:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Högstadieelever testar AI på Karlstads universitet

AIAI

Elever från högstadiet får testa artificiell intelligens och en modell för ansiktsigenkänning på Kunskapsgatan vid Karlstads universitet. Modellen har utvecklats av MIT i Boston, USA och temat som ska locka till intresse för teknikutveckling och reflektion över framtiden är ”Artificiell intelligens – bra eller dåligt?”

Efter att eleverna har testat modellen kommer de att ha etiska diskussioner kring fördelar och risker med artificiell intelligens och i synnerhet ansiktsigenkänning.

- Vi ser allt fler indikationer på att AI drastiskt kommer att påverka vårt arbetsliv genom att automatisera mycket av det som människor tidigare utfört, säger Susanne Walan, projektledare för Teknikerjakten och ansvarig för Kunskapsgatan. AI kommer säkert att ersätta många jobb och kanske rent av ersätta människan. Vad tror och tycker våra ungdomar om teknikens framfart?

Teman i tiden

Populära teman tidigare har till exempel varit kriminalteknik och rymden och nu är det dags för lanseringen av det nya temat om artificiell intelligens.

- Vi har valt temat eftersom detta är en fråga som  kan bli mer diskuterad i samhället och då vi vill vara i framkant när det gäller att presentera teknikutveckling för eleverna när de besöker oss på Kunskapsgatan här på Karlstads universitet, säger Susanne Walan.

Kunskapsgatans aktiviteter

Aktiviteterna drar igång kl. 10.00 och håller på till 11.30 med en årskurs nia från Mariebergsskolan i Karlstad. Ytterligare en klass ska få testa det nya temat under eftermiddagen och då är det en årskurs åtta från Hammarlundens skola, Hammarö som kommer på besök.

Kunskapsgatan är en del av Teknikerjakten, och projektet har funnits vid Karlstads universitet sedan många år tillbaka med syftet att stimulera ungas intresse för naturvetenskap och teknik. På Kunskapsgatan erbjuds tematiska aktiviteter som riktar sig till högstadieskolor i hela Värmland.

Information

När: Onsdag den 17 november, kl. 10-11.30 och kl. 13-14.30

Var: Pedagogisk verkstad, hus 21, Karlstads universitet.

Vilka närvarar: Mariebergsskolans 9 och Hammarlundens 8

Vi hälsar media välkomna!

Kontakt

Susanne Walan, tel 070-5258807, projektledare Kunskapsgatan och Teknikerjakten.

Teknikerjakten är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Ljungbergsfonden och företag i Värmland sedan 2004.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.