2022-02-11 07:20Pressmeddelande

Pressinbjudan: Forum Värmland 2022 - en tillbakablick som riktar sig framåt i pandemins tecken

Forum Värmland på KCCForum Värmland på KCC

Årets fokus på Forum Värmland är forskning och erfarenheter från covid-19 pandemin och är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland.

–  Det pågar spännande och viktig forskning kring covid-19 i Värmland. Det är värdefullt för oss att det ges möjlighet att förmedla ny kunskap och inspirera våra kollegor och forskare, säger Carina Bååth, professor och projektledare för årets Forum Värmland. I år lyfte vi hur människor har påverkats under coronapandemin och hur vi går ur den starkare än innan.

Forum Värmland anordnas för åttonde året i rad i samverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland, med tanke på pandemin genomförs den i år digitalt. Keynote speaker är Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger sina tankar kring "Kommunikation som ett ordens vaccin".

Under dagen hålls en paneldialog där ledande representanter tillsammans kommer att diskutera samverkan, kommunikation och framåtriktade lösningar för värmlänningar i linje med dagens rubrik.

Nya docenter och avhandlingar presenteras

Förutom fokus på pandemin presenteras det också ny kunskap i form av senaste årets avhandlingar och forskning från nya docenter från Karlstads universitet och Region Värmland. I år deltar tre nydisputerade, med resultat om fertilitetsbevarande kirurgi vid äggstockscancer, prognosbedömning efter hjärtstopp och hur en kedjemodell visar samband mellan ftalatkällor, inomhusdamm, humanintag och luftvägssymtom hos barn.

Docent Birgitta Sigvant från Region Värmland föreläser om perifer kärlkirurgi som är 
på frammarsch från periferin och docent Cecilia Olsson från Karlstads universitet
föreläser om hur stöd till patienter och deras familjer kan vara en utmaning för
oförberedda kontaktsjuksköterskor inom cancervården.

– Årets tema illustrerar hur viktigt det är att vi inte låter svåra perioder med stora påfrestningar på vården stoppa upp forskningen, säger Maria EH Larsson, forsknings- och utbildningschef på Region Värmland. Vi måste hela tiden fortsätta driva forskningen framåt medan vi också blickar bakåt. Ett glädjeämne i pandemin har varit den bredd som finns i forskningen inom hälso- och sjukvårdsområdet i Värmland, och vården har visat en fantastisk förmåga att ta till sig, utveckla och tillämpa ny kunskap.

Information
Tid: 14 februari klockan 8.00-16.30

Medialt: 12.45 - 13.35 är paneldialogen kring covid-19 och mot det nya normala.
Vad tar vi med oss in i den nya framtiden kring samverkan, kommunikation och förberedelser för att ställa om?

Medverkande på panelsamtalet:
Johan Sterte, rektor Karlstads universitet
Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör
Elisabeth Kihlström, regionråd
Henric Svensson, folkhälso- och kulturdirektör
Marianne Utterdahl, regionråd
Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB

Plats: På Zoom – för media finns det möjlighet att närvara på Karlstads CCC
Läs mer på: https://www.kau.se/omvardnad/forum-varmland

Kontaktperson:
Carina Bååth, professor vid Karlstads universitet och projektledare för årets Forum Värmland.
Tlf: 073-0550476
Helene V Wadensjö, prefekt för institutionen för hälsovetenskaper
Tlf: 070-3851793

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer