2017-05-19 10:56Pressmeddelande

Pressinbjudan: Första gången på ett universitet

null

En enda elev i regionen Värmland-Dalsland-Närke hade i år alla rätt på teknikåttans uttagningsprov som arrangeras av Karlstads universitet och det var Mohanad Kantar i klass 8A i Storfors. Han är 15 år, ambitiös, älskar ämnen med matematik och NO och siktar på en framtid som läkare.

Varje år får åttondeklassarna i hela Sverige tävla genom att svara på ett antal frågor i teknik, NO-ämnen och matematik. Klasserna kan gå vidare ända till riksfinal och tävla mot klasser från olika håll i Sverige.

Mohanad har bara bott i Sverige i två och ett halvt år, men är redan bäst i hela regionen på teknik. Mohanad fick pris av Jan Håkansson, administrativ chef för Karlstad universitet och Inger Bran, projektledare för Teknikåttan, och fick förutom diplom, önska sig en heldag på Karlstads universitet där han ska få skugga en forskare som arbetar med ett ämne som intresserar honom.

Eftersom Mohanad vill bli läkare valde han att följa med forskaren Anna Abelsson som är forskare inom akutsjukvård.

Teknikåttan är en rikstäckande frågetävling i naturvetenskap, matematik och teknik för elever i årskurs åtta. Det huvudsakliga syftet med tävlingen är att väcka intresset för de ämnena bland eleverna, stimulera deras fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende.

Medier hälsas varmt välkomna den 22 maj.

Program:

10.00 Välkomna vid huvudentrén

Bibiloteksbesök

Kliniskt träningscenter på omvårdnad

11.45 Lunch

Ambulansstationen

Brandstationen med rökdykning, söka med värmekamera osv.

Vid frågor, kontakta Anna Abelsson, doktorand Omvårdnad, tel. 070-336 7636, 054-700 1871

eller Jan Håkanson, administrativ chef vid Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, tel. 070-260 14 53.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.