2024-05-14 08:49Pressmeddelande

Pressinbjudan: Forskningsteam testar nytt cirkulärt skogsgödsel i Värmland

Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet

Välkommen till en pressträff 15 maj med fokus på en ny lösning som sluter skogens kretslopp. Var med på plats när ett forskningsteam träffas på Hammarö i Värmland för att testa en ny typ av skogsgödsel, baserad på näringsrika restflöden från massa- och pappersbruk.

– Det handlar om att minska användningen av fossila råvaror, få varje resurs att räcka längre och sluta kretsloppen.

Det säger Maria Sandberg, universitetslektor i miljö- och energisystem vid Karlstads universitet. Hon är också forskningsledare för det samverkansprojekt som ligger bakom utvecklingen av en ny typ av gödsel för växande skog, kallat berikat hydrokol.

I den unika satsningen samarbetar universitet och företag för att bättre tillvarata industriers sidoströmmar och skapa nya värden för både marknad och miljö. Samtidigt vill man utmana traditionella metoder för att kunna minska skogsbrukets påverkan på miljö och klimat.

Den 15 maj klockan 11.30 är media välkomna att delta på en pressträff för att få veta mer om satsningen och samarbetet. Träffen anordnas i samband med att forskningsteamet för första gången testar att sprida hydrokolet i form av pellets på en skogsmark. Vid tidigare tester har man gödslat tall- och granplantor i krukor som planerats ut i värmländska skogar, med gott resultat.

Medverkande aktörer som är tillgängliga på plats för intervju vid pressträffen är Karlstads universitet, Paper Province och Stora Enso.

Tid: onsdag 15 maj klockan 11.30 – 12.30

Plats: Vi möts vid slutet av Rösgärdsvägen på Skoghall. Karta med koordinater: https://maps.app.goo.gl/Rw19nvdx7Sbr75jS8. Parkering sker här och sedan går vi tillsammans den sista biten genom skogen för att komma till spridningsplatsen.

Intresseanmälan: Föranmäl gärna ert deltagande till carina.olsson@kau.se

Mer information

Samverkansprojektet Skogliga resurser i cirkulära system möjliggörs med finansiering från Energimyndigheten, Vinnova och Formas via det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Under ledning av Karlstads universitet sker utvecklingen i samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Paper Province och Skogsstyrelsen samt företagen Stora Enso, C-Green, Econova och MEWAB.Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Carina Olsson
Kommunikatör
Carina Olsson
Kommunikatör Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap