2018-10-25 14:50Pressmeddelande

Pressinbjudan: Forskningssamtal i talkshowformat om klimat och säkerhetsfrågor

null

Har vi lärt oss något av skogsbränderna under sommaren 2018? Och har vi tagit tillvara på erfarenheterna från tidigare händelser? Lärande och erfarenhetsåterföring står i centrum när CCS, Centrum för klimat och säkerhet, vid Karlstads universitet den 29 oktober bjuder in till det första tillfället i en ny och talkshowinspirerad mötesplats – CCS möter - där samtal och dialog står i centrum.

Arrangemanget är det första i en serie kallad "CCS möter", en ny mötesplats där olika aktörer får möjlighet att diskutera och dela erfarenheter och perspektiv på frågor relaterade till klimat och säkerhet. Lanseringen av det nya mötesformatet är en del i firandet av CCS 10-årsjubileum.

-Vi vill tänka nytt och förnya oss, säger Mikael Granberg, professor och föreståndare för Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. Min förhoppning är att "CCS-möter" ska ge oss möjligheter att möta nya målgrupper och vidga och fördjupa dialogen om klimatanpassning och säkerhet i samhället.

"CCS möter" vänder sig till förtroendevalda, näringslivet, myndigheter, kommuner, forskare och studenter. I centrum står mötet, samtalet och erfarenhetsutbytet. Varje tillfälle avslutas med ett mingel med möjligheter till dialog och nätverkande.

Gäster på scenen i första omgången är Monika Rydstedt Nyman, industridoktorand, risk- och miljöstudier vid Trafikverket och på CCS, Peter Arnevall, räddningschef Stockholms brandförsvar och Anna Johansson, avdelningschef och forskare vid Mälardalens högskola.

Samtalsledare är Åke Svensson, konsult inom riskhantering och klimatanpassning vid Tyréns AB och tidigare nationell koordinator för naturolyckor vid MSB.

Fakta om arrangemanget:

Har vi lärt oss något? - ett samtal om lärande och erfarenhetsåterföring från naturolyckor

När: 29 oktober 2018, klockan 13:00-15:00

Var: Karlstads universitet, Ljungbergssalen (Ägget)

Hela arrangemanget spelas in på film och kommer också att distribueras i efterhand i CCS digitala kanaler.

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Fakta om deltagarna:

Monika Rydstedt Nyman industridoktorand på CCS och Trafikverket som disputerar i november inom organisatoriskt lärande, Risk- och miljöstudier.

Peter Arnevall, räddningschef Storstockholms brandförsvar och i somras räddningstjänststöd till MSB under de stora skogsbränderna och känt ansikte från många presskonferenser.

Anna Johansson, fil.dr., avdelningschef och forskare vid Mälardalens högskola med en bakgrund bland annat inom utvärdering och lärande vid MSB.

Åke Svensson, konsult inom riskhantering och klimatanpassning vid Tyréns. Åke var mellan 2009 och 2015 koordinator vid MSB för Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor där ett 20-tal myndigheter samverkade.

Mer information:

Emelie Hindersson, emelie.hindersson@kau.se, 054-700 1821

www.kau.se/ccs

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.