2016-09-12 10:33Pressmeddelande

Pressinbjudan: Föreläsning och panelsamtal om migration, nyanlända och utveckling

null

Nyanlända barn och unga medför förändrade villkor för yrken som lärare, socionomer och sjuksköterskor. Nihad Bunar, professor på Barn- och ungdomsavdelningen på Stockholms universitet, är en av landets mest framstående forskare om segregation och nyanländas lärande. Nu gästar han Karlstads universitet.

– Våra studenter måste bli skickliga forskningskonsumenter och för att nå dit behöver de lyssna till och debattera med forskare. Nu ser vi fram emot att Nihad Bunars besök, för att tillsammans diskutera en av vår tids stora utmaningar - segregation - ur perspektiv från våra tunga professionsutbildningar till sjuksköterska, socionom och lärare, säger Björn Åstrand, dekan vid Karlstads universitet och initiativtagare till förmiddagens program.

Föreläsningen är ett tvärvetenskapligt forum som vänder sig till alla på Lärarutbildningen, Sjuksköterskeprogrammet och Socionomprogrammet. Även yrkesverksamma kommer att medverka. Efter föreläsningen följer ett panelsamtal. Moderator för dagen är Lars Jederlund.

När? Onsdag 14 september 2016, klockan 10-12
Var? Aula Magna, Karlstads universitet

Media hälsas varmt välkomna från klockan 9.30

Vill du veta med?
Kontakta Elisabeth Nyberg på telefon 0705524299 eller elisabeth.nyberg@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.