2020-02-12 08:37Pressmeddelande

Pressinbjudan: Folkhälsoutmaningar temat för Värmlands största forskningskonferens

null

Alla värmlänningar blir äldre och med det ökar risken för sårbarhet i våra kroppar men det behöver inte medföra nedsatt livslust eller livskvalitet. Årets Forum Värmland fokuserar på rörelseapparaten det vill säga våra leder, muskler och vårt skelett. Här samlas forskning som fördjupar kunskapen kring människans rörelseförmåga som resurs och intressant folkhälsoutmaning.

Redan vid 50 års ålder är det relativt vanligt med frakturer och varannan kvinna över 50 år kommer under sin livstid, statistiskt sett, att få en fraktur vilket tyder på ett omfattande folkhälsoproblem. Artros drabbar också en stor andel av befolkningen och kan medföra stora förändringar i livet på grund av smärta, rörelserädsla och minskad livsglädje. Forskning visar att hälsofrämjande fysisk aktivitet minskar smärta, ökar hälsa och förebygger många åkommor. Hälso- och sjukvårdens uppdrag måste vara att inte bara bota, behandla och rehabilitera utan också utifrån ett personcentrerat förhållningssätt stötta människor att återfå livskvalitet.

- Att mötas över gränserna mellan akademi och klinik är värdefullt för vår gemensamma regionala utveckling och också för att stimulera fortsatt samverkan kring forskning, säger Helene Hjalmarson, prefekt vid institutionen för Hälsovetenskaper vid Karlstads universitet. På så vis samlar vi kunskap som kan återföras till våra verksamheter och komma värmlänningar till del. 

Årets tema berör den kommunala och regionala hälso- och sjukvården och i år är flera representanter från Värmlands kommuner med. 

- Forskningssamverkan mellan de stora aktörerna inom hälso- och sjukvårdsområdet är viktigt och Forum Värmland ger möjligheter, säger Maria Klässbo, forskningsledare på Region Värmland.

Den 14 februari är det dags igen. Forum Värmland 2020 arrangeras för sjätte gången i samverkan mellan Karlstads universitet och Region Värmland. Forum Värmland är en mötesplats för forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Årets tema kretsar kring stärkande rörelser för rörelseorganen; effektiva organisationsmodeller för personer med höftfrakturer och artros, motivationsprocesser och hälsovinster av vardagsmotion

Välkommen att delta under Forum Värmland 2020 där det presenteras ny forskning och visar hur tidigare forskning kommit till användning.

Tid: Fredag 14 februari, kl.8-16
Plats: Karlstads CCC

Presskontakt:

Helene Hjalmarsson, prefekt, Karlstads universitet, 070-385 17 93
Maria Klässbo, forskningsledare, Region Värmland, 070-211 92 84

Se bifogat program över dagen.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.