2021-11-15 07:38Pressmeddelande

Pressinbjudan: En värmländsk litteraturhistoria – nu släpps andra och sista boken

Omslag: En värmländsk litteraturhistoria IIEn värmländsk litteraturhistoria II

Bilden av värmlänningen i litteraturen är motsägelsefull. Värmlänningen är gladlynt och lättsinnig, sjunger, skojar, arbetar hårt och är lätt att ha att göra med, men också tungsint och vemodig. Boken En värmländsk litteraturhistoria II, som släpps den 19 november, i samband med Värmlands bokfestival, handlar om hur Värmland gestaltats och skrivits fram litterärt genom tiderna och tar avstamp i 1940-talet för att avluta i vår nutid.

En värmländsk litteraturhistoria undersöker hur litteraturen skapat våra föreställningar om regionen och dess in­byggare. Den handlar mer om texter än om författare, även om vi här möter såväl namnkunniga skribenter som Lagerlöf, Fröding och Ferlin som mindre erkända, som Sigge Stark, Gustaf Schröder och Birgitta Edlund. Verket ges ut som Värmlands Museums årsbok 2020 och 2021. Del I sträcker sig från den mytiska forntiden och fram emot 1940-talet, del II är mer tematiskt uppbyggd och utspelar sig i modern tid från 1940-talet och fram emot 2020-talet.

- I bok två blir litteraturbegreppet mer vidgat och det handlar också till viss del om film och TV-serier, berättar Helene Blomqvist, huvudredaktör för boken och docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet. Boken har en stor bredd eftersom vi lever i den tid vi också skriver om, vi kan ju inte i dag avgöra vad som lämnar starkast intryck på samhället andra lever i om hundra år.

I boken finner läsaren bland andra Inger och Lasse Sandberg, Lars Andersson, Maja Ekelöf, Bengt Berg, Marit Kapla, Hanna Hellquist och Ulf Malmros. Vi finner också ett avsnitt om hur olika värmländska orter framställts i litteraturen – orter som Karlstad, Arvika, Sunne och Kristinehamn. En viktig del i arbetet har också varit samarbetet med Värmlands museum som ger ut böckerna och har bidragit med utgivning, bokproduktion, bildkompetens och en värdefull dialog om hur text och bilder ska samspela i boken.

- Det har varit ett oerhört värdefullt och lärorikt samarbete om hur Värmland beskrivits i litteraturen. Ett bra exempel kring hur museerna och forskningen kan samverka, säger Johanna Henriksen, redaktionschef på Värmlands Museum. Förutom utgivningen av två årsböcker öppnar vi en ny utställning på museet i Karlstad den 27 november – Ord om Värmland.

Projektet En värmländsk litteraturhistoria har genomförts inom ramen för den kulturvetenskapliga forskargruppen vid Karlstads universitet, KuFo, och med generösa bidrag från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för media­forskning, Helmiastiftelsen samt Berit och Carl-Johan Wettergrens stiftelse. Böckerna ges ut av Värmlands Museum i serien Värmland förr och nu, med medel från Värmlands Museiförening, Karlstads universitet, Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala och Åke Wibergs stiftelse.  

På följande tider och platser kan du som journalist välja att ta del av boksläppet:

Värmlands bokfestival
När: Fredag 19 november, kl. 14.15 och kl. 16:00
Plats: Kunskapsscenen, Nöjesfabriken i Karlstad

Festsymposium (med boksläpp):
När: Fredag 26 november, kl. 15.15
Plats: Karlstads universitet, Frödingsalen
Program:
15.15 Redaktör Helene Blomqvist, Dekan Patrik Larsson, Karlstads universitet, Välkomna

15.25 Professor Lars Burman, Uppsala universitet, Före Selma och Gustaf. Ur Värmlands äldre litteraturhistoria

16.00 Docent Pär-Yngve Andersson, Örebro, Språkligt överdåd och lyrisk finstämdhet. Några tankar om bredden i Sven Rosendahls ordkonst

16.30 Adjunkt Margaretha Ullström, Värmland i barn- och ungdomslitteraturen

Det är också möjligt att delta i detta seminarium via zoom:
https://kau-se.zoom.us/my/sofiawijkmark

Festsymposium (med boksläpp)
När: Lördag 27 november kl. 11.00
Plats: Värmlands museum, Hörsalen
Program:
11.00 Värmland i litteraturen, Helene Blomqvist, docent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, huvudredaktör, Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap, Karlstads universitet, Margaretha Ullström, En värmländsk litteraturhistoria I och II. Presentation av verket och dess tillkomst.

11.20 Peter Olausson, docent i historia, Karlstads universitet, Hur Värmland blev Värmland. Något om sagornas och dokumentens vittnesbörd.

11.45 Ulf Jonasson, dokumentärfilmare, Berättelsen om den vita älgen

12.35 Anförande av landshövding Georg Andrén, ordförande för Värmlands museiförening

13.00 Vernissage med invigning av museets utställning om värmländsk litteratur:Ord om Värmland

Kontaktuppgifter:
Helene Blomqvist, huvudredaktör och docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet
070-630 96 00
helene.blomqvist@kau.se

Johanna Henriksen, redaktionschef på Värmlands Museum
070-303 19 21
johanna.henriksen@varmlandsmuseum.se

Medredaktörer till boken:
Margaretha Ullström, adjunkt och doktorand i litteraturvetenskap vid Åbo akademi
Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap vid Karlstads universitet

Boken säljs via Värmlands museums butik:
receptionen@varmlandsmuseum.se

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.