2017-10-02 11:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: En dag om flerspråkighet i skolan

En av utmaningarna som skolan möter i dag är att hjälpa alla elever att nå sina mål i en miljö som präglas av språklig, kulturell och religiös mångfald. Forskning om flerspråkighet är därför en viktig del för att hjälpa alla elever att nå framgång. Den 4 oktober välkomnas alla som arbetar med frågor som rör flerspråkighet i skolan och/eller organisering av nyanländas lärande till Karlstads universitet för att ta del av aktuell forskning inom området.

Jim Cummins, professor emeritus vid University of Toronto i Kanada och världsledande forskare inom området flerspråkighet, ger under förmiddagen den 4 oktober en föreläsning på temat ”En dag om flerspråkighet i skolan”. Under eftermiddagen arbetar han tillsammans med forskare vid Karlstads universitet. Övriga deltagarna har då möjlighet att ta del att ta del av valbara seminarier under eftermiddagen. Dagen arrangeras av forskargruppen Research on Subject-specific Education (ROSE), Rektorsutbildningen (RUT) och Regionalt utvecklingscentrum för skola (RUC), vid Karlstads universitetet. 

- Språket är nyckeln till att skapa en likvärdig utbildning, förebygga klyftor och ett samhälle som bjuder in till delaktighet, särskilt för de elever som är nyanlända, säger Monica Evermark, föreståndare för Regional utvecklingscentrum för skola. Vi behöver ta in forskning och kunskaper på flera nivåer, inte endast till undervisande lärare utan också till politiker, förvaltning och andra ledande och samordnande funktioner.

När: Media hälsas välkomna hela dagen. Föreläsningen är 09.30-12.00 och de valbara seminarierna är 13.15-15.30.
Var: Aula Magna, Karlstads universitet
Mer information:
Monica Evermark, ruc@kau.se, 054 700 1987 föreståndare för Regionalt utvecklingscentrum för skola.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.