2018-10-10 08:00Pressmeddelande

Pressinbjudan: Brist på praktikplatser för sjuksköterskor

null

Dagens och framtidens vård ställer allt högre krav på välutbildade och kompetenta sjuksköterskor, som på ett patientsäkert sätt kan möta komplexa vårdbehov i ett allt högre tempo och med minskade resurser. Pedagogiska modeller och organisering av studenternas verksamhetsförlagda utbildning, (VFU) behöver utvecklas för att effektivt använda de få befintliga platserna som finns.

Universitetens uppdrag att utbilda sjuksköterskor har utökats de senaste åren i relation till det ökade behovet av sjuksköterskor på arbetsmarknaden. Samtidigt innebär neddragningen på antalet vårdplatser i Sverige svårigheter att uppnå en verksamhetsförlagd utbildning med tillräckliga lärsituationer som kan förbereda studenterna för yrket såväl teoretiskt som praktiskt. Frågan är angelägen för både lärosäten och vårdgivare runt om i landet och kräver både utveckling av pedagogiska modeller som av den verksamhetsförlagda utbildningens organisation.

Den 10-11 oktober samlas 700 handledande sjuksköterskor, chefer, lärare och forskare för att ta del av det senaste inom utbildning, utveckling och forskningen inom området. Forskning visar att välutbildade sjuksköterskor förknippas med nöjdare patienter, säkrare vård med minskade allvarliga vårdhändelser och ökad överlevnad. Vilket gör att pedagogiska modeller och organisering av studenternas verksamhetsförlagda utbildning behöver utvecklas för att effektivt använda befintliga platser för VFU. Frågan är angelägen för både lärosäten och vårdverksamheten och kräver samverkan.

Kontakt:
Media hälsas välkomna till Karlstads Conferens Center den 10:e och 11:e oktober.

Cecilia Olsson, projektledare för VFU-konferensen och klinisk lektor, omvårdnad, Karlstads universitet, cecilia.olsson@kau.se mobil: 073-159 86 16

Det går också bra att kontakta Anna Josse Eklund, klinisk lektor på omvårdnad, Karlstads universitet. anna.eklund@kau.se mobil: 070-948 76 92

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.