2019-11-13 08:39Pressmeddelande

Pressinbjudan: Besparingar och innovation

Är vi på väg in i en lågkonjunktur med stora offentliga besparingar? Detta diskuteras under en konferens 14 november vid Karlstads universitet.

Internationellt och i Sverige finns tecken på att tiderna blir sämre rent generellt. Betydande omställningar pågår inom stora statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) befarar att många kommuner och regioner kommer att redovisa underskott i årets bokslut.

Parallellt med besparingar och uppföljningar pågår olika utvecklingsprojekt där mera tillitsbaserad styrning lyfts fram. Den statliga tillitsdelegationen som arbetat under några år har i oktober lämnat sitt slutbetänkande.

I årets höstkonferens vill vi fästa uppmärksamheten på dessa särskilda utmaningar. Vi vill både knyta an till praktiska exempel och till den forskning som finns om besparingar, om ledarskap under press, om innovation och tillitsbaserad styrning. Konferensen tar bland annat upp frågorna: Vad kännetecknar situationen att leda under stor press? Går det att förena besparingar och innovation? Vilka särskilda dilemman ställs man inför? Vilken hjälp har vi av tidigare erfarenhet och forskning?

MEDVERKANDE

Patrik Larsson, dekan vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten och professor i arbetsvetenskap

P O Norell, docent i statsvetenskap vid Karlstads universitet och även kopplad till Högskolen Innlandet

Claes Hultgren, kommunchef i Filipstads kommun

Eva Lotta Lindskog, socialchef i Kristinehamns kommun

Tom Karp, professor med inriktning på ledarskap vid Höyskolen Kristiania och med koppling till Nord universitet och Högskolen Innlandet

Johan Quist, docent i företagsekonomi och kopplad till CTF vid Karlstads universitet

Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare vid vård och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun

Hans Karlsson, läkare och kommundirektör i Arvika. Hans har tidigare varit landstingsdirektör i Värmland samt chef för avdelningen vård och omsorg i Sveriges kommuner och landsting.

Bent Sofus Tranöy är professor vid Högskolen Innlandet och ledare för MPA-programmet. Tillsammans med försteamanuensis Hans Christian Höyer forskar han bland annat om tillitens betydelse i styrning. Dessa båda är även redaktörer för boken ”Tillit, styring, kontroll”.

När: 14 november kl. 13:00 – 15 november kl. 12:00

Var: Geijersalen (12A 138) Karlstads universitet

Kontakt: PO Norell, 054-700 1610, p.o.norell@kau.se

Mer info: https://www.kau.se/kalenderhandelser/hostkonferens-besparingar-och-innovation

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.