2016-03-03 14:52Pressmeddelande

Pressinbjudan: ALOBIS - Se hela människan

null

För 22 år sedan infördes Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tanken med den nya lagen var att förbättra livsvillkoren för de som omfattades av den, och den välkomnades av både funktionshindrade och anhöriga. Samtidigt kommunaliserades omsorgen om intellektuellt funktionshindrade i Sverige.

Berit Nyqvist Cech, en av initiativtagarna till ALOBIS, samlade en grupp personer med sådana funktionshinder för samtal på lika villkor, som ett led i att undersöka vad kommunaliseringen inneburit för dem. Samtalen mynnade ut i en doktorsavhandling 2001. Då tog projektet slut – men gruppen ville fortsätta träffas, och har gjort så i 20 år, med lite olika medlemmar.

Många frågor om livet fick svar

- De här tjugo åren har handlat om svar på frågor om livet. Vad är det som gör att livet blir som det blir, varför får man inte alltid det man behöver? Varför minskar ekonomiskt stöd till människor med funktionshinder?

Idén om ”empowerment”, som kan översättas med egenmakt eller bemyndigande, har löpt som en röd tråd genom ALOBIS-gruppens arbete. Berith Nyqvist Cech har i sin forskarroll rest runt, föreläst och stöttat förändringsprojekt med liknande karaktär både i Sverige och internationellt. Idag finns fler grupper med liknande sammansättning i Sverige, och det har hänt mycket under de 20 år som gått sedan ALOBIS först startade.

Tema: Se hela människan

Tisdag 8 mars tas ett nytt, stort steg för ALOBIS-gruppen. Då anordnas den första ALOBIS-konferensen vid Karlstads universitet, på begäran av gruppens deltagare. Rubriken för dagen är ”Se hela människan”.

På programmet står bland annat ordförande för Karlstads kommuns vård- och omsorgsnämnd, en föreläsning av HG Storm, samt sång och musik av Lena-Maria Klingvall, som firar 25 år som artist i år.

Mer information

Om du vill veta mer om ALOBIS-konferensen eller gruppens arbete, kontakta Berit Nyqvist Cech på berit.cech@kau.se eller 054-700 24 84. 

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.