2017-11-07 09:57Pressmeddelande

Pressinbjudan: 120 matematikintresserade gymnasielever till Karlstads universitet

Den 10-11 november är det dags för Sonja Kovalevsky-dagarna, då Karlstads universitet får besök av gymnasieelever från hela Sverige. Eleverna, som alla har ett intresse för matematik, får ta del av föredrag med forskare från olika länder, workshops och problemlösning – allt med fokus på matematik.

Sonja Kovalevsky, som dagarna är uppkallade efter, arbetade som professor i matematik fram till sin död 1891. Sonja Kovalevsky var Sveriges första kvinnliga professor då Stockholms högskola år 1884 gav henne en möjlighet att verka som matematiker, något som hon förvägrades av andra universitet i Europa eftersom hon var kvinna.

Dagarna som arrangeras för sjuttonde gången på ett lärosäte i Sverige, har som mål att öka intresset för matematikstudier bland ungdomar inför val av högskoleutbildning.

- De här dagarna är en unik möjlighet för matematikintresserade gymnasister att få en inblick i matematisk forskning och matematikens betydelsefulla roll i samhället. Deltagarna får också träffa inspirerande förebilder inom utbildning och forskning och kan knyta kontakter med likasinnade, säger Anders Hedin, projektledare för Sonja Kovalevsky-dagarna.


Mer information:
Anders Hedin, projektledare, 072-245 92 93, a.hedin@kau.se,
www.kau.se/sonjakovalevsky2017

Medier är välkomna under båda dagarna.

Sonja Kovalevsky-dagarna medfinansieras av bl. a Swedbank, Wenner-Gren Stiftelserna. SVeFUM och Teknikerjakten.


Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.