2019-06-07 14:26Pressmeddelande

​Pressinbjudan: 10 år med barns och ungdomars psykiska hälsa i fokus

2019 är det 10 år sedan Centrum för forskning och barns och ungdomars psykiska hälsa, CFBUPH, bildades. Detta uppmärksammas 11 juni med en heldag om ämnet ur ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Dagen före finns också möjlighet till en intervju med centrumets föreståndare, Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap.

Sedan bildandet 2009 har CFBUPH strävat efter att förbättra barns och ungdomars psykiska hälsa genom tvärvetenskaplig forskning med fokus på sociala och ekonomiska levnadsförhållanden. En av de viktigaste uppgifterna för centrumet har också varit att föra ut nya kunskaper till aktörer i samhället.

Under en heldag, tisdagen den 11 juni, besöks Karlstads universitet av en rad ledande forskare från Australien, Kanada och Storbritannien, som ger sin bild av de framtida utmaningarna inom området. CFBUPH presenterar också sin forskning i samverkan med Göteborgs universitet. Värmländska politiker deltar och diskuterar hur ungas psykiska ohälsa ska förebyggas.

Måndagen den 10 juni finns också möjlighet att träffa Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap och föreståndare för CFBUPH, samt Yunhwan Kim, lektor vid CFBUPH, för intervjuer.

Pressträff med Curt Hagquist och Yunhwan Kim

Tid: Måndag 10 juni kl 10.00

Plats: Karlstads universitet, 1D 262

Konferensen ”Young people’s mental health – a global challenge”

Tid: tisdag 11 juni 08.30-16.30 och 17.30-20.45

Plats: Karlstads universitet, Geijersalen (12A 138) samt Café Vänern, hus 21 (kvällsprogrammet)

Du hittar mer information om konferensen på: kau.se/youngmentalhealth

Kontakt

För mer information, kontakta Curt Hagquist, 070-610 25 36 eller curt.hagquist@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.