2015-10-15 13:16Pressmeddelande

Pressinbjudan - Grönare processer för rening av läkemedel

null

Fredagen den 16 oktober presenterar Martin Enmark, doktorand i kemi vid Karlstads universitet, sin avhandling vilken kan innebära stora besparingar vid läkemedelstillverkning. Det handlar om utveckling av effektiva och miljövänliga produktionsmetoder för läkemedelindustrin.

Avhandlingen har blivit vald till Månadens avhandling i nästa nummer av Kemivärlden. Tekniken som Martin Enmark disputerar på är SFC, Superkritisk kromatografi. Kromatografi kan uttryckas som separationsvetenskap, något som forskargruppen där Martin Enmark ingår, har arbetat med sedan 90-talet.
 
– SFC-metoden innebär att man slipper använda de miljöfarliga organiska lösningsmedel som vanligtvis används i storskalig kromatografi, metoden ger också snabbare separationer, säger Martin Enmark. En utmaning med SFC är att den teoretiska förståelsen för metoden saknas till stora delar, vilket gör det mycket svårt att simulera och därigenom optimera metoden.

I Martin Enmarks avhandlingsarbete har han försökt ta fram de viktigaste saknade teoretiska pusselbitarna för SFC. Det har lett till en strategi för att tillförlitligt kunna skala upp rening av läkemedel från analytisk pilotskala till industriell skala (se illustration). Martin Enmark har även framgångsrikt prövat sitt koncept på AstraZenecas storskaliga instrument.

Långvarigt samarbete med läkemedelsindustrin

Avhandlingen återkopplar till ett seminarium som anordnades i september, fem år efter att forskargruppen flyttade till Karlstads universitet från Uppsala universitet. På seminariet var företrädare för AstraZeneca närvarande. AstraZeneca, som har varit med och satsat pengar på att starta forskargruppen, sade sig vara mycket nöjda med de nya rönen. Så nöjda att de påstod att det var den bästa investering de gjort och att den här forskningen kan spara hundratals miljoner åt läkemedelsindustrin. 

Efter disputationen finns det möjlighet att träffa Martin Enmark och cheferna på AstraZeneca som samarbetar med forskargruppen. En av dem Magnus Klarquist, chef över reningen av nya läkemedel, har med sina medarbetare arbetat mycket nära Martin Enmark och hans handledare Jörgen Samuelsson och Torgny Fornstedt för att införa grönare reningsmetoder av läkemedel.

Tid och plats: Klockan 10:15, Nyquistsalen 9C203, Karlstads universitet. Medierna är välkomna att träffa Martin Enmark och representanter från AstraZeneca i lokal 9E324 klockan 15-17.


Avhandlingen samt ingående artiklar finns att hämta här:
www.separationscience.se
 
För mera information kontakta handledarna Torgny Fornstedt på telefon 073-271 28 90, Jörgen Samuelsson på telefon 073 932 81 69 eller Martin Enmark på telefon +1 303 802-6281.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.