2015-08-28 10:29Pressmeddelande

Populärt utbildningsprogram om miljö och säkerhet

null

I dagarna startade det nya programmet Miljö och säkerhet vid Karlstads universitet. Ett tvärvetenskapligt program som genom sin kombination av ämnena miljö och riskhantering lockat många sökande.

- Vi tror att med vår kombination av ämnen har vi lyckats skapa ett utbildningsprogram som motsvarar arbetsmarknadens behov av personer med en bred kunskap och kompetens inom tvärsektoriellt arbete för hållbar utveckling, säger Beatrice Hedelin, programledare för det nystartade programmet.

Ämneskombination som lockar studenter
Vid terminsstarten bjöds studenterna på lunchmingel och två av de nya studenterna är Decibell Sahlén och Tobias Johansson.

- Jag valde det här programmet för att jag vill göra skillnad, säger Decibell Sahlén. Jag har närmast gått ett naturvetenskapligt basår i Sundsvall och valde Karlstads universitet för att jag tycker att programmet här har en bra kombination av ämnen. Drömmen för framtiden är att få jobba inom en miljöorganisation som till exempel WWF så småningom.

- Mitt val av utbildning var enkelt eftersom jag är intresserad av miljöfrågor och vill syssla med det jag brinner för, säger Tobias Johansson. Jag är från Göteborg och har en kompis som redan pluggar här i Karlstad. Han trivs bra och när jag hälsade på honom i våras kände jag att här skulle jag också kunna tänka mig att plugga, Karlstad är en bra studentstad.

Programmet leder till en kandidatexamen inom miljövetenskap eller riskhantering och fokuserar på skyddet av människor, miljö och samhälle inom ramen för en hållbar utveckling. Utbildningen ger möjlighet att arbeta inom flera olika områden som miljöarbete, systematiskt säkerhetsarbete, klimatanpassning och skadeförebyggande arbete.

Många sökte det nya programmet
Studenternas intresse för det nya programmet visade sig vara stort och alla platser är fyllda.
- Vi kan också konstatera att det här nya tvärvetenskapliga programmet lyckats locka studenter från många håll i Sverige. Det tolkar vi som att vi har skapat ett miljövetarprogram som ligger helt rätt i tiden med sitt fokus på riskhantering, exempelvis i samband med klimatförändring, säger Beatrice Hedelin. Ett område som vi är starka inom här vid Karlstads universitet, vår forskning inom området har även rönt internationellt intresse, inte minst forskningen om översvämningsrisker.

För mera information kontakta Beatrice Hedelin, universitetslektor i miljövetenskap, tel 054 700 1444 eller  070 65 25 924, mejl beatrice.hedelin@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.