2019-10-03 08:28Pressmeddelande

Po Tidholm nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet

null

Prisbelönte journalisten och författaren Po Tidholm blir nästa Ander Visiting Professor vid Karlstads universitet under läsåret 2019-2020. Han har under många år skrivit om landsbygd, lokalsamhällen och klyftor mellan stad och land.

Po Tidholm har länge arbetat med frågor som rör landsbygd, har bland annat skrivit böckerna "Norrland", "Läget i landet ” och gjort dokumentärserien “Resten av Sverige” som visades i SVT1 hösten 2016. Po Tidholm skriver även sedan drygt 25 år tillbaka i Dagens Nyheter, främst musikkritik, men också reportage och essäer om landsbygd och regionalpolitik. Han har även medverkat i flera Sveriges radio-produktioner, bland annat i "Godmorgon Världen" och som sommarvärd två gånger. Po Tidholm är en flitigt anlitad föreläsare som ämnen som glesbygd, ekonomi, urbanisering och Norrlandsfrågan.

- Vi är mycket glada över att hälsa Po Tidholm välkommen till Karlstads universitet. Klyftorna mellan stad och land är högaktuella. Det ser vi i Trumps USA, i Storbritanniens Brexit och även i det senaste svenska riksdagsvalet. Det har utkristalliserats en skiljelinje mellan det urbana och det rurala. Po Tidholms utforskande av landsbygden i skuggan av globaliseringen passar väldigt bra för de områden som forskargruppen Geomedia undersöker. Hans journalistiska gärning och faktiska erfarenhet av landsbygden kompletterar den akademiska kompetensen väl, säger Michael Karlsson, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

Po Tidholm kommer både att medverka i undervisning och arbeta med mer forskningsrelaterade frågor.

- Det känns hedrande och det är en väldigt fin utmärkelse. Jag vill göra det bästa möjliga av tiden och en idé är bland annat att använda plattformen för att anordna ett brett tvärvetenskapligt symposium om landsbygdsfrågor. Annars håller jag just kulturgeografer som mina favoritakademiker. Oftast glimmar det till när man adderar plats till ett ämne, som politik eller ekonomi. De flesta människor är socialt förankrade vid en plats och Sveriges ojämlika geografi är väldigt intressant på flera sätt. Jag ser också fram emot att resa lite oftare mellan Hälsingland och Värmland, längs det kulturstråk över Dalarna och Finnmarken där människor vandrat, flottat timmer och arbetat i hundratals år, säger Po Tidholm.

Öppen föreläsning 14 oktober
Måndagen den 14 oktober finns möjlighet att lyssna på Po Tidholm, när han håller sin invigningsföreläsning som Ander Visiting Professor på Karlstads universitet.

Om Ander Visiting Professor in Geomedia Studies
Med finansiellt stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning utlyser Medie- och kommunikationsvetenskap sedan 2009 en årlig gästprofessur med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering: The Ander Visiting Professor in Geomedia Studies. Professuren tilldelas årligen en person som genom forskning eller medierelaterad verksamhet gjort betydande insatser för att fördjupa kunskaperna om mediernas betydelse i en globaliserad värld.

För mer information kontakta:
Michael Karlsson, professor i medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, michael.karlsson@kau.se, tel: 054- 700 14 77 eller 070-213 99 97

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.