2020-05-08 07:38Pressmeddelande

Pionjär inom musikbranschen blir hedersdoktor

null

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, vill uppmärksamma en person som har en drivande roll i den svenska musikbranschen. Hon har också anknytning till Värmland och har haft stor betydelse för Musikhögskolan Ingesund i samband med årliga Polar Music Prize som hon är VD för. Marie Ledin utses till hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020.

Marie Ledin är dotter till legendaren Stikkan Anderson och värmlandsbördiga Gudrun Rydstedt. Stikkan Anderson, som började sin karriär med studier i Arvika vid Ingesunds folkhögskola, var sångtextförfattare, musikförläggare, kompositör, manager, medgrundare av ABBA och startade skivbolaget Polar Music och musikförlaget Sweden Music, samt instiftare av Polar Music Prize.

Präglad av sin uppväxt, med verksamma föräldrar i musikbranschen, startade Marie Ledin det egna skivbolaget The Record Station i mitten av 80-talet. Det köptes snart upp av den tyska storkoncernen Bertelsmann/BMG, men hon fortsatte arbeta inom BMG till 1993 då hon startade ytterligare ett nytt skivbolag, Anderson Records. Hon grundade också bokförlaget Anderson Pocket 2005. Marie Ledin har varit verksam inom styrelsen för Polar Music Prize sedan Stikkan Andersons bortgång 1997 och hon övertog rollen som VD för verksamheten 2008. Hon sitter också i olika styrelser, bland annat för Stockholms Stadsmission.

Vidgat kontaktnät nationellt och internationellt
Marie Ledin har haft stor betydelse för Karlstads universitet. Inte minst genom hennes engagemang i Musikhögskolan Ingesund och hennes arbete för studentmedverkan i samband med det prestigefyllda Polar Music Prize. Därtill har Marie Ledin starkt bidragit till ett vidgat, nationellt och internationellt, kontaktnät för såväl universitetets lärare som studenter. Hon har med stort engagemang förmedlat såväl idéer och relationer till musiklivet och hon agerar själv referensperson så att utbildningar och miljöer vid universitetet utvecklas och stärks. Marie Ledin har genom sina gärningar skickligt bidragit till att främja samspelet mellan utbildningar vid Karlstads universitet och den omgivande musikbranschen.

- Marie Ledins engagemang i Musikhögskolan Ingesund har haft stor betydelse för våra studenter och hon är en mycket värdig hedersdoktor, säger Patrik Larsson, dekan för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Vi ser fram emot ett fortsatt långt och gott samarbete.

- Vilken härlig överraskning! säger Marie Ledin. Jag är både stolt och hedrad över att bli hedersdoktor vid Karlstads universitet. Speciellt med tanke på att det var på Ingesunds folkhögskola, precis intill nuvarande Musikhögskolan Ingesund, mina kära föräldrar Stikkan och Gudrun inte bara studerade utan också blev ett par. Jag tackar, bockar och bugar och är såå himla glad.

Akademisk högtid 2020
Marie Ledin kommer att promoveras till hedersdoktor vid Akademisk högtid som firas den 27 november vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta: 

Patrik Larsson, dekan för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet, 070-589 78 97.

Marie Ledin, VD för Polar Music Prize och hedersdoktor vid Karlstads universitet 2020, 070-866 04 33.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.