2016-08-19 12:19Pressmeddelande

​Personlig integritet, kontroll och transparens för ett tryggt nätsamhälle

null

Inom två år krävs att de företag och organisationer som verkar i någon av EU:s medlemsstater efterföljer EU:s nya dataskyddsförordning. Den 21 augusti startar en internationell och tvärvetenskaplig sommarforskarskola vid Karlstads universitet med fokus på hur den nya förordningen, och till exempel Big data, molntjänster och autonoma system påverkar hantering och skydd av personlig data.

Under en vecka besöker mer än 80 forskare och forskarstudenter från hela världen Karlstads universitet för att delta i IFIP Summer School on Privacy and Identity Management.

- Privacy by Design and Default är en del av den nya förordningen vilken vi under veckan kommer att lägga mest fokus vid, berättar Simone Fischer Hübner, professor i datavetenskap och huvudansvarig för sommarforskarskolan.

Rekordhögt deltagande
Sommarforskarskolan sammanlänkar forskarstudenter med internationella forskare. Det är elfte gången under 23 år som IFIP Summer School arrangeras och då med rekordhögt deltagande.

- Det är tredje gången sommarforskarskolan arrangeras på Karlstads universitet och det är en fantastisk möjlighet för oss, säger Lothar Fritsch, docent inom datavetenskap vid Karlstads universitet och lokalt ansvarig för sommarforskarskolan. Det innebär att toppforskare inom vårt forskningsområde kommer hit. Vi får möjlighet att visa upp vår miljö och vår forskning och våra forskare får möjlighet att lyssna till och möta spännande forskare.

Internationellt kända föreläsare
Varje dag under veckan arrangeras workshops, doktorandpresentationer och föreläsningar med internationellt kända profiler inom Privacy and Identity Management.

En av föreläsarna är Amelia Andersdotter, expert på informationssamhället, immaterialrätt och IT-politik, representant i Europaparlamentet mellan 2011-2014 samt initiativtagare till dataskydd.net. Tillsammans med Anders Jensen-Urstad från dataskydd.net föreläser Amelia om det egna ansvaret kring den personliga integriteten på temat Privacy and the Web – Are you doing what it takes?

Tid: 22 augusti, 16.45-17.15. Plats: 21A 342, Karlstads universitet.

Läs mer om IFIP Summer School!

För mer information kontakta Lothar Fritsch, docent inom datavetenskap vid Karlstads universitet och lokalt ansvarig för sommarforskarskolan på 054 700 1824, +47 968 85 758, lothar.fritsch@kau.se eller Simone Fischer Hübner, huvudansvarig för sommarforskarskolan på 070 2971338, simone.fischer-huebner@kau.se

IFIP Summer School on Privacy and Identity Management organiseras av IFIP (International Federation for Information Processing) tillsammans med Datavetenskap och HumanIT vid Karlstada universitet, EU H2020-projekten Privacy&Us och CREDENTIAL samt projektet Privacy Forum (Forum Privatheit).

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.