2016-09-06 09:48Pressmeddelande

Paul C Adams årets gästprofessor i globala mediestudier vid Karlstads universitet

null

Paul C. Adams, professor i geografi vid University of Texas i Austin, USA, är årets gästprofessor i globala mediestudier vid Karlstads universitet. Den 29 september håller han en öppen föreläsning med rubriken "Migration Maps and Cartographic Ambivalence". Föreläsningen handlar om Europakartan och vår kluvenhet vad gäller migration, öppenhet och mänskliga rättigheter kontra europeisk identitet, gränser och integritet.

Paul C. Adams forskar om hur geografiska platser framställs i medierna, geografi och politik och platsens förhållande till kommunikationsteknologi. Bland de böcker han skrivit finns "The Ashgate Research Companion to Media Geography" (tillsammans med Jim Craine och Jason Dittmer), "Geographies of Media and Communication" samt "The Boundless Self". Paul C Adams har även grundat the Communication Geography Specialty Group of the Association of American Geographers.

Under sin vistelse kommer Paul C Adams att vara knuten till den tvärvetenskapliga forskargruppen Geomedia, som nyligen utsågs till stark forskargrupp vid Karlstads universitet.

- Paul C Adams är en internationell förgrundsgestalt inom det nya forskningsområdet kring medier och geografi. Vi är därför mycket glada för att han tackat ja till att tillbringa ett helt läsår i vår forskningsmiljö. Det kommer att betyda jättemycket för våra ambitioner att bli ledande inom forskning om medier, mobilitet och globalisering, säger André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och föreståndare för Geomedia.

Föreläsningen hålls på engelska och äger rum den 29 september i Andersalen, 11D 121, med början kl.15.15. Medierna hälsas välkomna.

Med stöd från Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för medieforskning utlyser Medie- och kommunikationsvetenskapen varje år en gästprofessur med inriktning mot medier, kommunikation och globalisering: The Ander Visiting Professor in Global Media Studies. Professuren tilldelas en person som genom forskning eller medierelaterad verksamhet gjort betydande insatser för att fördjupa kunskaperna om mediernas betydelse i en globaliserad värld.

För mer information kontakta: André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, tel: 070-972 7310, andre.jansson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.