2022-10-18 14:04Pressmeddelande

Ökat intresse för magister i projektledning vid Karlstads universitet

Biblioteksbyggnad och skylt Karlstads universitet i solskenBiblioteksbyggnad och skylt Karlstads universitet i solsken

Antalet förstahandssökande till Magisterprogrammet i projektledning vid Karlstads universitet ökar med nästan nio procent, jämfört med förra vårterminen. 

- Det är glädjande. Kul att vi har ett magisterprogram med ett sökunderlag som är stabilt och dessutom ökar över tid. Att leda projekt är efterfrågat i dag när företag och organisationer ställer om sin verksamhet. En anledning till att utbildningen är efterfrågad är också distansformen. Den gör att vi når en annan målgrupp, säger Henrik Bergman, programledare för magisterprogrammet i projektledning.

Totalt hade programmet 500 sökande, varav 253 i första hand.

Även sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet är fortsatt populära utbildningar, med 247 respektive 220 förstahandssökande.

Antalet sökande minskar annars generellt inför vårterminen 2023. En trend som gäller hela riket. Vid Karlstads universitet minskar antalet förstahandssökande till program från 1551 vårterminen 2022 till 1220 kommande vårtermin och är också något lägre än till vårterminen 2020 då 1 407 sökte i första hand. 

Det totala antalet sökande till vårterminen 2023 är 20 224. Det är färre än för ett år sedan (24 880) men fler än vårterminen 2020 (19 730).

Antalet ansökningarna är därmed tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin.

- Det känns bra att söktrycket är stabilt trots en väldigt het arbetsmarknad, säger Johan Sterte, rektor vid Karlstads universitet.

Följande program var sökbara inför vårterminen 2023:

Förskollärarprogrammet
Kompletterande pedagogisk utbildning
Kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade
Sjuksköterskeprogrammet
Socionomprogrammet
Yrkeslärarprogrammet
Internationella affärer
Magisterprogram i projektledning

Universitets- och högskolerådet om ansökningssiffrorna i Sverige

Kontakt:
Generella frågor, rektor Johan Sterte, 070-538 35 36
Siffror och fakta, avdelningschef Helena Pallin, 076-315 20 19


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.