2024-02-07 07:00Pressmeddelande

Ökad kunskap om översvämningsrisker

Översvämning. mycket vatten och ben med regnskydd.

Forskare från Karlstads universitet tar täten i ett EU-projekt som syftar till att förbättra hanteringen av översvämningar i bland annat Värmland.
- Målet är att öka kunskapen och förbättra kommunikationen före, under och efter översvämningar, säger Max Hansson.

Jämförelser mellan stad och landsbygd är viktigt för att öka medvetenheten bland allmänheten. Istället för konventionella metoder som vallar och landskapsanpassningar ligger fokus på att öka samhällets anpassningsförmåga och minimera översvämningsrisker genom beteendeförändringar och infrastrukturförbättringar.

- Vi kommer använda oss av befintliga data och forskning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänhet och myndigheter om olika översvämningsrisker, säger Max Hansson, forskare inom risk- och miljöstudier. En viktig del i projektet är att studera och jämföra stad och landsbygd, speciellt när det gäller kraftig nederbörd (skyfall) i Värmland.

Projektet tar inspiration från erfarenheterna av översvämningar i Gävle och Europa 2021. Utmaningarna inkluderar bristande medvetenhet och förberedelse hos medborgare och beslutsfattare samt otillräckliga evakueringsplaner vid klimatkriser.

Samarbete med Torsby

I samarbete med Torsby kommun genomförs en pilotstudie om Klarälven och riskbedömning av kraftig nederbörd och översvämningar i älvar och sjöar.

Malin Jonsson, miljö- och byggchef på Torsby kommun och Sara Johansson samhällsplanerare, Torsby kommun är ansvariga för arbetet i Torsby.

- Vi ser framemot att lära oss mer om hur vi kan hantera klimatrelaterade regn; skyfall och höga flöden och att se hur de arbetar med frågan runt om i Europa, säger Sara Johansson, samhällsplanerare, Torsby kommun.

Genom att dra nytta av tidigare EU-projekt och forskningsdata planerar forskarna att utveckla handlingsplaner och generella ramverk för att öka medvetenheten i de deltagande regionerna. Projektets mål är mot en mer hållbar och effektiv strategi för att hantera översvämningar och stärka samhällenas beredskap mot framtida klimatutmaningar.

När: torsdag den 8/2 kl. 13
Var: sal 5C329
Vad: Då kommer deltagare från Torsby kommun till Karlstads universitet för att diskutera samarbetet och kort presentera de två delprojekten.

Kontakt

Max Hansson, forskare på risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet.
Mobil: 073-4606556Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer