2017-09-04 08:05Pressmeddelande

Ökad digital kompetens i Värmlands skolor

null

FUNDIG, Forskarskolan för undervisningens digitalisering, har nu startat på Karlstads universitet. Syftet är att de antagna lärarna, numera också licentianderna, ska vara med och bidra till att stärka utvecklingen av skolans digitala kompetens.

De sex licentianderna som alla arbetar som lärare i grundskolan eller gymnasiet, kommer att forska på 50 procent om undervisningens digitalisering inom skolämnena, svenska, engelska, geografi, teknik, fysik eller matematik. På resterande 50 procenten arbetar de som lärare.

- Licentianderna kommer under sin forskningstid vara verksamma på Vålbergskolan, Älvkullegymnasiet, Solbergsgymnasiet, Bärstadsskolan och Österledsskolan, berättar Jorryt van Bommel, föreståndare för FUNDIG. De kommer att läsa kurser, tilldelas handledare, ta fram en projektplan och arbeta tillsammans med forskare på Karlstads universitet.

Aktuell fråga
Undervisningens digitalisering är ett aktuellt område och ämnet har fått ett större utrymme i skolans läroplan. Licentianderna kommer att förmedla sin och andras aktuella forskning direkt till klassrummen och till skolorna. Men också via seminarier, bloggar och genom samtal med kollegor.

- Det är fördelaktigt att kunna forska och undervisa samtidigt eftersom jag inte blir distanserad från verklighetens skola och det som sker i realtid, säger Karin Arvelius, licentiand och lärare på Bärstadsskolan. Det gör också att jag kan se skolan ur flera perspektiv och att jag kan dra nytta av forskningsresultaten som undervisande lärare.

Forskarskolan kommer att pågå i fyra år och har kommit till med ekonomiskt stöd från Karlstads universitet, Region Värmland och i samarbete med skolhuvudmännen. Forskarskolan hör till akademin för smart specialisering och licentianderna är anställda på avdelningen för pedagogiskt arbete på Karlstads universitet.

För mer information kontakta:
Jorryt van Bommel, föreståndare för FUNDIG vid Karlstads universitet.
054-700 2315, mobil: 076-406 39 31 jorryt.vanbommel@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.