2024-01-16 07:00Pressmeddelande

Nytt projekt kan lösa de globala urbaniseringsutmaningarna

Trafikkaos i Dhaka

I en värld där över två tredjedelar av befolkningen förväntas bo i städer år 2050 står stadsborna i Majoritetsvärlden inför omfattande utmaningar när det gäller grundläggande bekvämligheter som arbete, bostäder och sjukvård. Ett nytt projekt på Karlstads universitet ska föreslå ett ramverk för att bättre förstå urban fattigdom och dess sårbarheter.

Utmaningarna i städerna resulterar ofta i bildandet av så kallade "slumområden" eller utsatta stadsområden. Fram till 2030 kommer antalet människor som bor i dessa områden att nå två miljarder, och områdena är förknippade med högre risk för smittsamma sjukdomar, dålig socioekonomisk profil och ökad sårbarhet för klimatförändringar.

- Vi kommer att involvera samhällen för att säkerställa att våra resultat inte bara är viktiga för forskningen, utan också användbara i verkligheten, säger Stefanos Georganos, forskare i geomatik.

Forskarna kommer föreslå en metod för att förstå ojämlikhet och sårbarhet bättre genom att använda observationer från satelliter, maskin- och djupinlärning samt samarbete med personer i samhället. De tar med sig idéer och synpunkter från alla intresserade för att göra projektet så bra och effektivt som möjligt

- Fysiskt återspeglar en stad de sociala processer som skapade den, säger Stefanos Georganos. Därför kan vi, genom att utforska och analysera mönster från satellitbilder och geospatiala data, hämta socioekonomiska indikatorer. De indikatorerna handlar om att lokalisera utsatta stadsområden och karakterisera dem när det gäller bostadskvalitet, tillräcklighet av öppet utrymme, överbeläggning samt potentiell risk för faror som värmeböljor och översvämningar.

"Unravelling the dynamics of deprived urban areas in the Majority World using AI and Earth Observation to foster evidence-based sustainable planning", DEPRIMAP, är ett projekt där olika ämnesområden som geografi, sociologi, informatik och riskbedömning möts. Det gör det både till en stor möjlighet och utmaning.

- Vi har tur som har ett mångsidigt team av forskare vid Karlstads universitet och ser fram emot att starta projektet, säger Lars Nyberg, professor i risk- och miljöstudier

Forskarna från Karlstads universitet som är involverade i projektet är Jan Haas, geomatik, Konstantinos Karagiorgos, risk- och miljö, Lars Nyberg, risk- och miljö, Stefanos Georganos, geomatik.

DEPRIMAP är finansierat av Formas och kommer att studera olikheterna i städer som Buenos Aires, Dhaka, Nairobi och Lagos.

Kontakt

Stefanos Georganos, forskare i geomatik vid Karlstads universitet
Mobil: 076-851 80 07

 


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer