2023-03-09 12:22Pressmeddelande

Nytt projekt för att stärka elevers psykiska hälsa i skolan

En modell för hur man kan arbeta för att främja elevers psykiska hälsa är målet för ett nytt projekt med forskare, lärare, elevhälsa, rektorer och inte minst elever i olika åldrar. Tillsammans ska de utveckla hållbara strategier för att påverka elevernas psykiska hälsa och den psykosociala arbetsmiljön i skolan positivt.

”Hand in hand we stand” heter projektet och ska pågå under 2023 till 2025 och genomföras i tre till fyra skolor inom Karlstads kommun.

- Vi kommer att fokusera på hur vi kan stärka det som fungerar bra och även identifiera vilka behov som finns i skolan. Tillsammans ska vi skapa kunskap om hur man kan jobba för att främja barn och ungdomars psykiska hälsa inom skolan. Vi ser också en möjlighet att stärka banden mellan olika professionella grupper som lärare och elevhälsans personal, säger Evelina Landstedt, forskare i socialt arbete vid Karlstads universitet och projektledare för studien.

Genom fokusgrupper workshopar, intervjuer och diskussionsgrupper kommer elever från förskoleklass upp till nian tillsammans med elever, lärare, elevhälsans personal och rektorer att bidra till ny kunskap och framtagande av långsiktiga strategier för att främja psykisk hälsa i skolan.

- Det här ger oss fantastiska möjligheter att skapa bättre förutsättningar för barns hälsa och lärande under hela deras skolgång och vi kommer att kunna dela kunskaper och sprida goda exempel mellan våra skolor, säger Johan Sjövall, utbildningschef grundskola i Karlstads kommun.

Fakta
Projektet syftar till att öka kunskapen om hur elever i olika åldrar förstår psykisk hälsa, vad de upplever som viktigt för det hälsofrämjande arbetet och hur de upplever samarbetet mellan lärare och elevhälsan för att främja psykisk hälsa.
Målet är att utveckla och genomföra långsiktigt hållbara strategier för att främja barns och ungas psykiska hälsa. Satsningen på knappt fyra miljoner kronor finansieras till största delen av Kampradstiftelsen och är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Karlstads kommun. Projektet pågår 2023-2025. Projektledare är Evelina Landstedt, forskare i socialt arbete inom Centrum för barns och ungas psykiska hälsa och uppväxtvillkor, CBU, vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta:
Evelina Landstedt, forskare i socialt arbete, Karlstads universitet, e-post: evelina.landstedt@kau.se, telefon 073-301 92 36 eller Johan Sjövall, utbildningschef grundskola, Karlstads kommun, e-post: johan.sjovall@karlstad.se, telefon: 054 - 540 29 08.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 19 000 studerande och 1 300 anställda.


Kontaktpersoner

Christina Knowles
Kommunikationschef
Christina Knowles