2021-01-22 07:00Pressmeddelande

Nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle

Nytt kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle

Karlstads universitet inrättar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle. År 2020 sökte fler än 2500 studenter fristående kurser inom folkhälsovetenskap, det är en ökning från föregående år med över 900 sökande.

 

Det stora samhällsintresset för hälsovetenskap och folkhälsofrågor är högaktuellt. Karlstads universitet bemöter intresset och från och med hösten 2021 startar ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap.

 

- Vi är glada över att kunna erbjuda ett kandidatprogram i folkhälsovetenskap, säger rektor Johan Sterte. Kunskapen som en folkhälsovetare besitter är betydelsefull ur ett samhällsperspektiv och kan komma till nytta inom flera olika yrkesområden.

 

Hälsa, miljö och samhälle är ett tvärvetenskapligt grundprogram som ger mångsidiga kunskaper om hur det är möjligt att arbeta med exempelvis förebyggande och hälsofrämjande arbete utifrån ett samhälls-, grupp-, och individperspektiv.  

 

- Vi ser fram mot att välkomna nya studenter och är stolta över utbildningen, med högkompetenta forskare, säger Helene Wadensjö, prefekt på institutionen för hälsovetenskaper. Inte minst är pågående corona-pandemi och folkhälsovetarens roll i samhället, tydliga tecken på behovet av fördjupad kunskap kring hälsans bestämningsfaktorer. I folkhälsovetenskap studeras hälsa ”från cell till samhälle” där viktiga samhällsbeslut kan få en direkt inverkan på befolkningshälsan, vilket corona-pandemin är ett starkt exempel på.

 

En kandidatexamen i folkhälsovetenskap leder till möjligheter att bland annat arbeta med att leda hälsoprojekt, göra kartläggningar, planera åtgärder, utföra eller låta utföra hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter inom olika områden och utreda organisationers folkhälsoarbete.

 

- Det övergripande målet med folkhälsoarbetet är att eftersträva en god och jämlik hälsa i befolkningen, säger studierektor Louise Persson.

Det nya kandidatprogrammet ska ges på distans, med vissa campusträffar. Kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle går att söka från den 15 mars till den 15 april på www.kau.se.

 

Kontaktpersoner:

Malin Knutz, programledare kandidatprogram i folkhälsovetenskap – hälsa, miljö och samhälle. Tel: 073 078 7271

Louise Persson, studierektor folkhälsovetenskap. Tel: 073-513 28 80

Helene Wadensjö, prefekt på institutionen för hälsovetenskaper. Tel: 070-385 17 93

 


Om Karlstads universitet

Välkommen till Karlstads universitet! Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.


Kontaktpersoner

Åsa Bongnell-Höjer
Kommunikatör
Åsa Bongnell-Höjer