2016-04-25 08:15Pressmeddelande

Nytt forskningsprojekt synar vardagslivet och medierna

Upplever människor att deras sociala liv är mer anpassat till medier idag än för fem eller tio år sedan? När övergår den ökande tillgången till medier från att vara en resurs till att bli ett intrång i privatlivet, en begränsning av friheten? Är ett liv utan medier alls tänkbart? Det är frågor som Geomedia, Karlstads universitet, ska ta reda på svaren på i det nya forskningsprojektet "Mått på medialisering".

Geomedia, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vid Karlstads universitet, har fått nära en miljon kronor av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning, för det nya projektet. Syftet är huvudsakligen att utveckla ett sätt att mäta vardagslivets medialisering.

Medier har fått en allt större betydelse i människors vardag, inte minst för våra sociala relationer. Surfplattor och smarta mobiler har gjort att allt från träningsappar och interaktiva spel till sociala medier och globala nyhetstjänster nu finns nära till hands för de flesta i Sverige. Många människor upplever också att de inte kan vara utan dessa tekniker och tjänster för att vardagslivet ska fungera. Vi anpassar våra vanor och intressen till de möjligheter som medierna erbjuder - vårt vardagsliv medialiseras.

- Tidigare forskning har främst ägnat sig åt politikens anpassning till medier. Det har även forskats om religion, arbetsliv och kultur i förhållande till medialisering. Men vi vet väldigt lite om i vilken grad människor upplever att deras tillvaro har blivit mer genomsyrad, eller rent av blivit beroende av, medier. Det vill vi veta mer om i det här projektet, berättar projektledaren André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

För att få fram bra underlag och data för studien, kommer forskargruppen att samarbeta med de nationella SOM-undersökningarna. Det gör det möjligt att få statistiska data för att göra jämförelser över tid, mellan grupper och eventuellt mellan olika länder. Projektet är ett samarbete med Södertörns högskola och Göteborgs universitet. Förutom André Jansson består projektgruppen även av Karin Fast och Johan Lindell, båda forskare vid medie-och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet.

För mer information kontakta: André Jansson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet, tel: 054-700 16 35, mobil:070-972 73 10 eller mejl: andre.jansson@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.