2019-12-10 08:21Pressmeddelande

Nytt förpackningsprojekt fick hållbarhetspris

null

Forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, tilldelades den 5 december Lidl Future Initiatives pris och får drygt 3,8 miljoner för ett nytt forskningsprojekt om transformativ förpackningsdesign. Projektet syftar till att öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap om livsmedelsförpackningar i plast.

- Vi vill bidra till att råda bot på den förvirrade debatten om plastförpackningar genom att utveckla ny kunskap och skapa en guide för hur man kan välja förpackning som har mindre påverkan på miljön totalt, säger Helén Williams, docent i miljö- och energisystem och projektledare för det nya projektet. Vi behöver medvetandegöra förpackningens funktioner och förstå hur dessa bidrar till att minska matsvinnet - ett minskat matsvinn är nödvändigt för att vi ska klara utmaningar med minskad klimatpåverkan från livsmedelssektorn.

Lidls motivering
När ska man välja plastförpackningar och när ska man inte göra det? Det är en tuff utmaning för livsmedelsföretag. Projektet tittar på konsumenternas hantering av produkter och förpackningar samt på vilka faktorer som spelar in när den bästa förpackningen väljs. Målet är att ta fram en guide som ska underlätta när man kan välja eller bör undvika plast.

- Vårt projekt ska öka konsumenters och förpackningsutvecklares kunskap inom området så att matsvinnet minskar samtidigt som miljöpåverkan av själva förpackningarna minskar, säger Helén Williams.

Ökad förståelse för förpackningslösningar
- Många konsumenter har en bristande förståelse för förpackningars funktion, till exempel hur de skyddar livsmedel och underlättar så att allt innehåll kan förbrukas, vilket kan ge bristande acceptans för förpackningslösningar, även om de bidrar till minskat matsvinn och en mindre miljöpåverkan totalt, säger Helén Williams. Att utforma eller välja en förpackningslösning som tar hänsyn till materialets och produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln är en komplex uppgift som innefattar många olika faktorer. Vårt mål är att göra denna process så enkel som möjlig med hjälp av vår guide.

Projektet ”Transformativ förpackningsdesign för hållbar utveckling – framtagande av en guide kring förpackningsdesign med syfte att minska den totala miljöbelastningen” tilldelades drygt 3,8 miljoner från Lidls hållbarhetsiniativ Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen och pågår i tre år.

Om Lidl Future Initiatives/Plastutmaningen
Lidl gav i höstas högskolor, universitet, ideella organisationer och oberoende forskningsinstitut möjlighet att ansöka till Plastutmaningen om totalt 10 miljoner kronor som stöd till hållbarhetsprojekt kopplade till plast. Intresset var stort och av 27 kvalitativa ansökningar utsågs fem pristagare: Friluftsfrämjandet, Karlstads universitetet, Rise IVF, KTH Kemisk Återvinning och Rise. De gemensamma nämnarna är fokus på olika typer av återvinning av plast som idag är svår eller omöjlig att återvinna, att sluta kretsloppet eller att verka kunskapshöjande mot konsument, framförallt barn och ungdom, såväl som mot förpackningsutvecklare. 

För mer information kontakta: Helén Williams, CTF, 0733- 655 491, helen.williams@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.