2017-10-03 10:23Pressmeddelande

​Nya spetsutbildningar inom idé-management och datasäkerhet

null

I januari 2018 startar Karlstads universitet två nya nätbaserade och internationella spetsutbildningar. Utbildningarna är på avancerad nivå, anpassade till yrkesverksamma och knutna till två av de mest framgångsrika forskningsmiljöerna vid universitetet, CTF - Centrum för tjänsteforskning och CS - Datavetenskap.  

Utbildningarna utvecklas inom WISR16-projektet som genomförs i samarbete mellan CTF, Handelshögskolan, Datavetenskap och CMM - Karaktärisering och modellering av material vid Karlstads universitet samt en rad olika företag, bland annat Atea och Idea2Innovation Sweden. Projektet stöds av KK-stiftelsen under 2017-2019.

- Vi vill att vår forskning ska göra nytta och genom dessa kurser kan vi få en snabbare spridning och användning av våra forskningsresultat. Behovet av vår spetskompetens är stort och vi ser fram emot att välkomna så många deltagare till kurserna som möjlig, säger Jörg Pareigis, projektledare WISR16 och lektor vid CTF.

Idea Management erbjuds av CTF
CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet har utvecklat och erbjuder kursen Idea Management. Kursen utgår från en idéutvecklingsprocess och behandlar idea management utifrån fyra olika delområden. Den riktar sig till innovationsledare, produkt- och tjänsteutvecklare samt andra nyckelpersoner i näringslivet med intresse för innovationsprocessen och affärsutveckling.

Datavetenskap erbjuder utbildning i inbyggd integritet
Datavetenskap vid Karlstads universitet har utvecklat och erbjuder utbildningen Inbyggd integritet som handlar om datasäkerhet kopplat till informationshantering och personlig integritet. Den behandlar lagstiftning, tekniker, metoder och processer kopplade till den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft i maj 2018. Utbildningen riktar sig bland annat till specialister inom IT och IT-säkerhet, IT-chefer samt tjänstemän som ansvarar för och hanterar digitala tjänster inom både privat och offentlig sektor vilka berörs av den nya dataskyddsförordningen.

Hur och vem kan ansöka?
Kurserna går att läsa som poängivande eller icke-poänggivande. De poänggivande kurserna har förkunskapskrav och går att söka till och med den 16 oktober via antagning.se.

Mer information
Läs mer om Idea Management här!
Läs mer om Inbyggd integritet här!

För mer information kontakta Jörg Pareigis på 076-227 29 44 eller jorg.pareigis@kau.se

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.