2018-10-12 10:40Pressmeddelande

​Nya flexibla spetsutbildningar bidrar till livslångt lärande

null

Karlstads universitet har under de senaste åren satsat intensivt på att utveckla flera internationella och flexibla spetsutbildningar. Under våren 2019 startar tre nya kurser som riktar sig till verksamma inom tjänsteinnovation och datakommunikation. 

- Med etableringen av de nya kurserna positionerar sig Karlstads universitet som en av de främsta i Sverige inom den här typen av utbildningar, säger Jörg Pareigis, projektledare.

Kurserna är både digitala och flexibla. Deltagarna väljer själva om de vill läsa poänggivande kurs eller en öppen kurs utan behörighetskrav och examinationsmoment. Under våren 2019 startar tre nya kurser: Framtidens internetdesign och tjänstekvalitet, Programmering av mjukvarubaserade nät och Tjänstefiering. Kurserna Privacy by design, Hållfashetslära med datorstöd och Idea management startar för andra gången till våren.

- I projektet förenas flera av Karlstads universitets strategiska mål: att bidra till en internationell positionering av forskargrupperna samt att tillsammans med företag och samhällsaktörer utveckla webbaserade kurser med hög kvalitet och som kan erbjudas flexibelt, säger Jörg Pareigis.

Utvecklade med och för företag
Kurserna baseras på aktuell forskning och har utvecklats i nära samarbete med ett antal företag inom ramen för projektet WISR16 och WISR17. Projektet drivs av forskargrupperna CTF (Centrum för tjänsteforskning), Datavetenskap och CMM (Karaktärisering och modellering av material).

- Med den här typen av kurser ökar vi samarbetet med industrin samtidigt som det bidrar till att vår forskning lättare kan nå ut och tillämpas i praktiken. Konkret betyder det att företag och organisationer får tillgång till kunskap som baseras på spetsforskning, för att bättre kunna möta upp dagens och framtidens utmaningar och behov av livslångt lärande, säger Jörg Pareigis, projektledare för WISR17.

Kursstart för samtliga kurser är den 21 januari och ansökan till poänggivande kurser är nu öppen. För att läsa icke-poänggivande kurser krävs ingen ansökan utan allt material kommer finnas publicerat i öppna system.

WISR17 är ett treårigt projekt, finansierat av KK-stiftelsen. Det omfattar cirka 6,4 miljoner kronor och pågår mellan 2018-2020. Partners i projektet är bland annat Wolfram Mathcore AB, Ericsson AB, Tieto Sweden Support Service AB, Clavister AB, Sandvine AB, Sandvik Mining and Construction Tools AB, Uddeholms AB, Compare Karlstad och Deutsche Telecom AG. 

För mer information kontakta projektledare Jörg Pareigis på 076 227 2944, jorg.pareigis@kau.se.

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och cirka 1 200 anställda.


Om Karlstads universitet

Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Karlstads universitet - vi utmanar det etablerade och utforskar det okända.